Novinky11.3.2019

Prečo vám rozbor vody zdarma nebude stačiť

Prečo vám rozbor vody zdarma nebude stačiť

Tak ako každý rok aj tento rok sa nám blíži 22.marec a s ním spojený deň vody, kedy rôzne štátne inštitúcie ponúkajú rozbor vody zdarma, ktorý je čoraz viac v našich končínách obľúbený a čoraz viac sa využíva. My sa vám v tom článku budeme snažiť vysvetliť prečo rozbor vody zdarma nevykonávame a prečo nie je dostačujúci pri určení či je vodu vhodné používať aj na pitné účely.

22. marec ako svetový deň vody

Svetový deň vody ( World Water Day) je vhodnou príležitosťou k prijímaniu opatrení na boj s nedostatkom vody. Aj napriek pokrokovej dobe stále naša planéta bojuje s bezpečným prístupom k pitnej vode, ktorý nemá viac ako 660 miliónov ľudí. My na Slovensku s týmto problémom bojovať nemusíme vďaka vynikajúcim zásobám vody, ktorými disponujeme. Svetový deň vody si pripomíname dňa 22.marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. 

Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálnym hospodárením s jej zdrojmi. Pri tejto príležitosti viacero inštitúcii ponúka rozbor vody zdarma, ktorý však veľká časť obyvateľstva nesprávne považuje za smerodajný pri určení pitnosti vody. 

Medzinárodný deň vody 22. Marec

Ako prebieha rozbor vody zdarma a čo obsahuje?

Ako prvé musíte vykonať samotný odber vzorky vody kde prichádzame k prvému problému. Odber vykonávate sami, bez dostatočných informácii ako samotný odber vzorky vykonať a do fliaš, ktoré nie su sterilne upravené a preto môže dôjsť ku kontaminácii vzorky vody. Rovnako by mala byť vzorka vody podľa predpisov doručená do laboratória najneskôr do 24 hodín od odobratia a mala by byť prepravovaná pri určitej teplote o čom tak isto široká verejnosť nevie. Informácie na internete sa líšia, ale štandardne sa uvádza, že stačí vodu nechať 2 minúty odtiecť, čo je taktiež milná informácia. Prvým krokom pri odbere je vydezinfikovanie kohútika alebo zdroja odkiaľ sa voda odoberá a následne sa odpúšťa. Pri odpúštaní je potrebné sledovať teplotu vody pomocou špecialného teplomeru a až keď sa teplota vody ustáli je vhodné ju odoberať. Z vlastných skúsenosti vieme, že teplota sa môže ustáliť za minútu, ale kľudne to môže byť aj 10 minút, takže časový údaj je odlišný a pri samotnom odbere nepodstatný. 

Ďalším problémom sú samotné ukazovatele, ktoré rozbor vody zdarma vyhodnocuje. Najčastejšie rozbor vody zdarma skúma tieto 3 ukazovatele:

 • Dusičnany
 • Dusitany
 • Tvrdosť vody

Nariadenia vlády SR č. 247/2017 Z.z sa však pitnosť vody vyhodnocuje na základe 26tich ukazovateľov, ktoré sa môžu prirodzene vo vode vyskytovať. Takže ak si rozbor vody zdarma necháte urobiť a výsledky budete mať negatívne stále neviete kompletnú informáciu či je voda vhodná na pitie alebo nie nakoľko máte obraz len troch z možných dvadsaťšesť ukazovateľov. 

Prečo rozbor vody zdarma nerobíme? 

Ako sme už spomínali vyššie, rozbor vody zdarma poskytujú hlavne štátne inštitúcie v rámci celosvetového dňa vody. Sprievodné akcie a osvetu ľudí hodnotíme kladne keďže u nás stále je vzdelanosť obyvateľstva ohľadne pitnej vody na veľmi nízkej úrovni,avšak rozbor vody zdarma kvôli rôznym dezinformáciám začali ľudia brať ako smerodajný údaj a častokrát sa stretneme s názorom, že človek mal spravený rozbor vody zdarma, ktorý mu vyšiel negatívne a tým pádom má pitnú vodu a zabúda na ďalšie nebezpečné ukazovatele, ktoré sa vo vode môžu vyskytovať akými sú baktérie a vírusy vo vode, železo a mangán, sírovodík, ťažké kovy a mnoho iných. 

Rozbor vody zdarma ako spoločnosť neposkytujeme hlavne preto, že údaje z neho nepovažujeme za relevantné a pritiahnuté za vlasy vám nepovedia nič, či už je to kvôli prvotnej fáze, kde neodborným odberom môže človek znehodnotiť vzorku vody alebo je to kvôli nekompletným informáciám, ktoré rozbor obsahuje. 

infografika medzinárodný deň vody

Aký rozbor je vhodný na určenie pitnej vody? 

Každému klientovi sa pri konzultácii ohľadne rozboru vody zdarma snažíme vyššie spomenuté skutočnosti vysvetliť a ponúknuť mu plne akreditovaný kompletný rozbor vody, ktorý ponúkame za najvýhodnejšiu cenu na trhu 129€ s DPH vrátane všetkých poplatkov. Rozbor vody vykonávame v rámci celého Slovenska. Odber vzorky vody ku vám príde odobrať certifikovaný pracovník, ktorý pozná postup ako odber urobiť tak aby sa vzorka nepoškodila, vzorka je následne prepravovaná v špeciálnych nádobách a do 24 hodín od odobratia je odovzdaná do laboratória kde následne vykonajú rozbor vody a výsledky má klient k dispozícii do 7 pracovných dni od odberu. 

Vieme, že v porovnaní s rozborom vody zdarma je potrebná investícia, avšak treba si uvedomiť koľko úkonov je spojených s rozborom, ktoré sú zahrnuté v cene: 

 • Konzultácia s odborníkom
 • Doprava certifikovaného pracovníka na miesto odberu v rámci celého Slovenska
 • Odborný odber vzorky vody
 • Preprava do laboratória
 • Akreditovaný rozbor vody 26tich ukazovateľov
 • Vystavenie certifikátu s výsledkami
 • Vysvetlenie jednotlivých ukazovateľov v protokole
 • V prípade pozitívnych nálezov, návrh riešenia na odstránenie problémov s vodou

Všetky tieto úkony sú zahrnuté v cene a zákazník neplatí nič navyše za prejazdené kilometre, konzultačné hodiny a podobne. Nehovoriac o tom, že za 129€ s DPH sa dozviete či tekutina, s ktorou prichádzate do kontaktu každý deň je vhodná na účely ako dodržiavanie pitného režimu, varenie a osobná hygiena, ktoré majú priamy vplyv na vaše celkové zdravie. 

Ak ste sa dočítali až sem budeme veľmi radi keď svoj názor na rozbor vody zdarma prehodnotíte a radšej si necháte spraviť akreditovaný kompletný rozbor vody, ktorý vám poskytne reálny obraz o tom či je vodu vhodné používať či už na pitné alebo iné účely. 

Pokiaľ máte záujem o akreditovaný kompletný rozbor vody stačí keď nás kontaktujete pomocou telefonického čísla +421 911 11 91 91 alebo prostredníctvom online chatu v pravom dolnom rohu. Taktiež môžete využiť aj náš objednávkový formulár.

objednavka rozboru vody

Ak sa Vám článok páčil, môžete ho bezplatne zdieľať na svojom webe s uvedením spätného odkazu.

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality