Novinky12.6.2023

Integrácia technológií pre čistú a bezpečnú vodu pre Lunys s.r.o.

Integrácia technológií pre čistú a bezpečnú vodu pre Lunys s.r.o.

Klientovi sme pomohli zlepšiť kvalitu jeho vody. Firma sa stretla s niekoľkými problémami súvisiacimi s kvalitou vody, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Tieto problémy zahŕňali prítomnosť mangánu, železa, hliníka, amónnych iónov a mikrobiologické znečistenie vo vode.

Našou úlohou bolo splniť požiadavku klienta, ktorý si želal zabezpečiť nezávadnú vodu pre proces spracovania potravín. Tá musela byť v súlade s právnymi normami a predpismi pre pitnú vodu.

Priemyselna uprava vody Lunys

Postup riešenia

Pre Lunys s.r.o. sme realizovali riešenie založené na inštalácii centrálnej viacstupňovej technológie na úpravu vody. Toto riešenie bolo komplexné a dokázalo efektívne riešiť každý z problémov spôsobených znečisťujúcimi látkami vo vode.

Prvý stupeň nášho riešenia spočíval v mechanickom filtrovaní vody. Použili sme automatický odkalovací filter AZUD, ktorý dokázal zachytiť hrubé nečistoty do veľkosti 50 mikrónov. Druhý stupeň zahŕňal filtračné zariadenia, ktoré odstraňovali jemné nečistoty a oxidované kovy. Na to sme použili Turbidex Hyper Filter Triplex s riadiacou jednotkou Clack.

Tretím stupňom bolo automatické digitálne dávkovanie antiscaliantu. Jeho úlohou bolo zabrániť usadzovaniu ťažkých kovov na osmotických membránach. Štvrtým a kľúčovým stupňom bola profesionálna reverzná osmóza Gama. Táto technológia vo vode bezpečne odstráňovala ťažké kovy, organické znečistenie a zvýšený obsah solí.

Piaty stupeň riešenia zabezpečoval UV stabilizáciu, ktorá kontrolovala mikrobiologické znečistenie vody. Posledný, šiesty stupeň, slúžil na obohatenie vody o potrebné minerály. Táto fáza bola dôležitá, keďže vstupná voda nedosahovala potrebné množstvo minerálov stanovené ministerstvom zdravotníctva.

Upravená voda bola následne uložená v zbernej nádobe o objeme 20m³. Takto komplexne upravená voda splňovala všetky právne normy a predpisy pre pitnú vodu a bola pripravená byť použitá v procese spracovania potravín v Lunys s.r.o. Riešenie, ktoré sme realizovali pre Lunys s.r.o., je príkladom nášho záväzku poskytnúť našim klientom kvalitné a bezpečné riešenia pre úpravu vody. Nezáležalo na tom, aké výzvy sa objavili, naše technológie a skúsenosti nám umožnili poskytnúť účinné a udržateľné riešenia.

pozoruje problém s vašou vodou? kontaktujte nás

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality