Kompletný rozbor vody

Najlacnejší rozbor vody

10 ročná garancia

Garancia spokojnosti

40 rokov na trhu

Non-stop info-linka

MINIMÁLNY ROZBOR VODY ZA NAJVÝHODNEJŠIU CENU NA TRHU 110€ S DPH

​Rozbor vody je najdôležitejšou súčasťou pri úprave vody. Akreditovaný kompletný rozbor vody je jediná cesta ako zistiť či je Vaša voda pitná a vhodná na ľudskú potrebu. Voda ako základná tekutina pre potrebná pre život by mala byť čistá a zdravotne nezávadná.

Voda z vlastného zdroja môže obsahovať prvky, ktoré nie sú vhodné pre človeka. Rozbor vody nás vie upozorniť na prítomnosť týchto prvkov vo vode. Preto pokiaľ máte vlastný zdroj, ktorý ešte neprešiel kontrolou, nečakajte a dajte si spraviť rozbor vody čo najskôr a predídete tak zbytočným zdravotným komplikáciám v budúcnosti.

Aj voda z verejných vodovodov môže obsahovať škodlivé látky a preto nie je treba podceniť ani jej úpravu. Najčastejšími problémami verejných vodovodov je zvýšená hladina chlóru a obsahu vápnika.

Rozbor vody je vykonávaný na základe Nariadenia vlády SR č. 247/2017 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na kontrolu kvality vody určenej pre ľudskú potrebu. Všetky naše rozbory sú certifikované a odber vzorky vody vykonáva akreditovaný pracovník.

Kompletný rozbor vody (tzv. Minimálny rozbor vody) je vhodný aj na použitie ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Kompletný rozbor vody môžete objednať tu:

ODBER VZORKY VODY PO CELOM SLOVENSKU V CENE ROZBORU.

Cena za kompletný rozbor vody zahŕňa:

 • konzultáciu
 • dopravu na miesto odberu
 • odborný akreditovaný odber
 • akreditovaný rozbor vody
 • vystavenie certifikátu
 • vysvetlenie jednotlivých ukazovateľov v protokole
 • návrh riešenia v prípade potreby
Ukazovateľ:

 1. Escherichia coli
 2. Koliformné baktérie
 3. Enterokoky (fekálne streptokoky)
 4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
 5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
 6. Bezfarebné bičíkovce
 7. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
 8. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
 9. Železité a mangánové baktérie
 10. Mikromycéty
 11. Mŕtve organizmy
 12. Abiosestón
 13. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
 14. Amónne ióny
 15. Farba
 16. Dusičnany
 17. Dusitany
 18. Voľný chlór – určuje sa pri odberoch z mestských vodovodov
 19. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
 20. Chuť
 21. Vodivosť
 22. Mangán
 23. Pach
 24. Reakcia vody
 25. Zákal
 26. Železo
 27. Teplota
 28. Tvrdosť vody
 29. Vápnik
 30. Horčík

Všetky naše rozbory sú akreditované

Máte záujem o kompletný rozbor vody? Kontaktujte nás.

Kdekoľvek ste neváhajte nás kontaktovať cez telefón, email alebo sociálne média.