Úprava vody zo studne

Uprava vody zo studne

Stretli ste sa už aj vy s podobným názorom, že voda zo studne je lepšia, chutnejšia a zdravšia ako z verejných vodovodov? Pozor, lebo to nemusí byť úplne vždy pravda. Samozrejme správnymi metódami, pravidelnou kontrolou, rozborom vody sa viete dostať na veľmi vysoký level kvalitnej a chutnej vody. Ale, ako nič na svete nie je len tak, budete si musieť dať menšiu námahu odhaliť v akom stave je vaša studňa a následne sa postarať o to, aby voda, ktorú budete denne využívať bola naozaj v poriadku.

Najčastejším problémom býva príliš vysoká tvrdosť vody, ktorú už, ale dnes dokážeme jednoducho odstrániť zmäkčovacom vody. Voda môže obsahovať aj nadmerné hodnoty železa a mangánu a taktiež môže obsahovať stopy dusitanov a dusičnanov. Poznáme rôzne druhy znečistenia. Môže ísť o znečistenie, kedy vo vode vidieť voľným okom rôzne drobné úlomky štrku a piesku až po prípady nameraných hodnôt, ktoré sú absolútne neprípustne na konzumáciu.

vrtana studna

Na kvalitu vody zo studne majú vplyv nasledujúce zdroje znečistenia, ako sú

  • žumpy
  • septiky
  • kanalizačné prípojky
  • nádrže s tekutými palivami
  • chlievy
  • močovkové jamy
  • hnojiská
  • verejné komunikácie
  • cestné prípojky.

Tak isto, ako sa staráte o svoj počítač, mobil, auto treba sa starať aj o vašu studňu a domové rozvody vody.

Je potrebné, aby ste rátali s finančnou rezervou na čistenie studne, úpravu vody a je veľmi dôležitá kontrola kvality vody. Často krát sa u našich klientov stretávame s názorom, že vodu zo studne pili aj ich rodičia a prarodičia a voda je čistá nezávadná a im nič nie je. Samozrejme s týmto názorom nemôžeme súhlasiť, lebo výsledok kvality vody vám dokáže odhaliť jedine laboratórny rozbor. Preto ak zvažujete vlastnú studňu určite pri jej realizácií nepreskočte tento veľmi dôležitý krok. 

Zdravá pitná voda

Z rozboru vody sa vyhodnocujú mikrobiologické ukazovatele a fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré nám najlepšie vyhodnotia kvalitu vody jej znečistenie, ktoré sú v studniach často prekračované.

Rozbory vody by sa mali vykonávať aspoň jeden krát za dva roky. Ak sa kvalita vody nemení je možné tento interval predĺžiť. Mimoriadne rozbory by sa mali vykonávať po čistení studne alebo jej oprave a tiež odporúčame rozor vody napríklad pri záplavách. Práve záplavy sú častým dôvodom kontaminácie vody. Nevyhovujúca kvalita vody môže spôsobiť rôzne predovšetkým črevné a hnačkové ochorenia (gastroenteritída, bakteriálna dyzentéria, vírusová hepatitída A, leptospiróza, brušný týfus, parazitárne ochorenia).

Nekvalitná voda vám môže narobiť škodu aj v prípade, že ju nepijete, ale iba v nej umývate riady, ovocie, zeleninu, ale taktiež sa kontaminovaná voda môže do vášho tela dostať, aj pri sprchovaní, keď prechádza do tela cez rôzne sliznice tela alebo drobné ranky, ktoré neskôr môžu viesť k zápalom. Na základe laboratórnych testov vám certifikovaný pracovník navrhne ideálne riešenie a typ filtrácie, ktorá bude pre vás najvhodnejšia. Či už pôjde o reverznú osmózu, zmäkčovaciu stanicu, UV lampu alebo iný druh filtrácie, nepodceňujte kvalitu vody.   

Nie je čistá voda ako čistá voda, a preto dbajte na to aby ste denne prijímali vy a vaše deti zdravú čistú nezávadnú vodu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *