Blog plný vody15.7.2019

Úprava vody zo studne

Úprava vody zo studne

Stretli ste sa už aj vy s podobným názorom, že voda zo studne je lepšia, chutnejšia a zdravšia ako z verejných vodovodov? Pozor, rozhodne to nemusí byť úplne vždy pravda.

Častokrát sa u našich klientov stretávame s názorom, že vodu zo studne pili aj ich rodičia a prarodičia, a tak je čistá nezávadná a im nič nie je. Samozrejme s týmto  nemôžeme súhlasiť. 

Vykonanie rozboru vody

Kvalitný výsledok kvality vody vám totiž dokáže odhaliť jedine laboratórny rozbor. Preto ak zvažujete vlastnú studňu určite pri jej realizácií nepreskočte tento veľmi dôležitý krok.

Z rozboru vody sa vyhodnocujú mikrobiologické ukazovatele a fyzikálno-chemické

ukazovatele, ktoré nám najlepšie vyhodnotia kvalitu vody jej znečistenie, ktoré sú v studniach často prekračované.

My vo Water Solutions Slovakia s.r.o. ponúkame rozbor vody pre studne, rozbor vody a z verejného

vodovodu. Na správne určenie zloženia vody je potrebný tzv. Minimálny rozbor vody (kompletný rozbor vody), ktorý je nutný taktiež pri kolaudácii alebo otvorení prevádzky. Minimálny rozbor vody vám ukáže zastúpenie 27 ukazovateľov vo vode.

Rozbor vody by sa mal vykonávať aspoň raz za dva roky. Ak sa kvalita vody nemení je možné tento interval predĺžiť. Mimoriadne rozbory by sa mali vykonávať po čistení studne alebo jej oprave a tiež odporúčame rozbor vody napríklad pri záplavách. Práve tie sú totiž  častým dôvodom kontaminácie vody.

Image

Ako sa dá upravovať voda zo studne

Na základe laboratórnych testov vám certifikovaný pracovník navrhne ideálne riešenie a typ filtrácie, ktorá bude pre vás najvhodnejšia. Či už pôjde o reverznú osmózu, zmäkčovaciu stanicu, UV lampu alebo iný druh filtrácie, nepodceňujte kvalitu vody.   

Najčastejším problémom býva príliš vysoká tvrdosť vody, ktorú už ale dnes dokážeme jednoducho odstrániť zmäkčovacom vody. Voda môže obsahovať aj nadmerné hodnoty železa a mangánu a taktiež môže obsahovať stopy dusitanov a dusičnanov. Poznáme rôzne druhy znečistenia. Môže ísť o znečistenie, kedy vo vode vidieť voľným okom rôzne drobné úlomky štrku a piesku až po prípady nameraných hodnôt, ktoré sú absolútne neprípustne na konzumáciu.

A na všetky problémy s vodou máme riešenie.

Nezávadnosť vody

Mať zdravotne nezávadnú vodu je nutnosťou aj v prípade, keď ju nepijete. Nekvalitná

voda vám totiž môže narobiť škodu, aj keď v nej len umývate riady, ovocie, zeleninu, ale taktiež sa kontaminovaná voda môže do vášho tela dostať pri sprchovaní, keď prechádza do tela cez rôzne sliznice tela alebo drobné ranky, ktoré neskôr môžu viesť k zápalom.

Nevyhovujúca kvalita vody môže spôsobiť rôzne predovšetkým črevné a hnačkové ochorenia (gastroenteritída, bakteriálna dyzentéria, vírusová hepatitída A, leptospiróza, brušný týfus, parazitárne ochorenia).

To, či je vaša voda kvalitná zistíte minimálnym rozborom vody, ktorý sa zameria na

27 ukazovateľov. Rozbory sa síce odporúčajú raz do roka, ale zbystriť by ste mali, pokiaľ vodu bez rozboru používate dennodenne, keď ju pijú deti, alebo po prestavbe či už spomínaných záplavách.

Image

Na kvalitu vody zo studne majú vplyv nasledujúce zdroje znečistenia:

  • žumpy
  • septiky
  • kanalizačné prípojky
  • nádrže s tekutými palivami
  • chlievy
  • močovkové jamy
  • hnojiská
  • verejné komunikácie
  • cestné prípojky
Image

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality