Blog plný vody21.2.2018

Nepriaznivé účinky baktérii vo vode

Nepriaznivé účinky baktérii vo vode

Ako iste tušíte tak voda je prirodzeným prostredím pre veľké množstvo baktérii, vírusov a rôznych mikroorganizmov. Už veľmi dávno vieme, že priamo konzumovať vodu z neznámeho a nezabezpečeného zdroja nie je bezpečné a môže nám spôsobiť zdravotné ťažkosti. Preto sa na našom území voda vo verejných vodovodoch dezinfikuje za pomoci chlóru ( Cl ) už od roku 1924. Ako je to však v prípade, že zdroj vody máte vlastnú studňu? Aké sú rizika spojené s vlastnou studňou a výskytom baktérii vo vode, aké problémy môžu spôsobiť a ako ich odstrániť? Nato všetko nájdete odpoveď v nasledujúcom článku.

Druhy baktérii, ktoré sa vo vode najčastejšie vyskytujú

V dnešnej dobe poznáme veľa druhov baktérii, ktoré môže voda obsahovať. Najčastejšie vyskytujúce sa baktérie vo vode na našom území sú koliformné baktérie, enterokoky, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, legionella pneumophila, kultivovateľné mikroorganizmy, živé mikroorganizmy, mikromycéty a vláknité baktérie.Prítomnosť niektorých z vyššie uvedených baktérii alebo mikroorganizmov je viac než pravdepodobná v každom prirodzenom vodnom zdroji. Niektoré z týchto baktérii vo vode nie sú priamo nebezpečné pri konzumácii pokiaľ nie sú vo vysokom množstve no naopak niektoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy aj vo veľmi malom množstve a priamo tak ohroziť naše zdravie. Prítomnosť baktérii vo vode dokážeme zistiť len jedným zaručeným spôsobom a tým je rozbor vody. Baktérie a mikroorganizmy vo vode nevidíme voľným okom a často pred samotným prejavením zdravotných problém o ich prítomnosti ani nemusíme vedieť, preto ich prítomnosť netreba podceňovať.

Ako sa baktérie dostávajú do vodného zdroja

Prevažná časť baktérií vo vode, pochádza z fekálneho znečistenia vodného zdroja a jeho okolia. Ku ich výskytu najčastejšie dochádza, keď je v okolí vodného zdroja hnojisko, chov zvierat alebo nezabezpečená žumpa. Je ale dôležité upozorniť, že sa môžu vo vodnom zdroji nachádzať aj bez jednoznačného zdroja pôvodu, nakoľko nie je vždy možné zistiť všetky faktory, ktoré vplývajú na kvalitu vodného zdroja. Niektoré druhy baktérii sa vo vode vyskytujú prirodzene ako napríklad kultivovateľné mikroorganizmy. Je pravdepodobné, že sa nachádzajú v každom vodnom zdroji ale nepredstavujú tak veľké zdravotné riziko ako iné druhy baktérii, aj keď vo zvýšenom množstve ich netreba podceňovať. Osobitou kategóriou sú mikromycéty, teda mikroskopické huby, ktoré sú indikátory organického znečistenia.

Aké zdravotné problémy nám baktérie, mikroorganizmy a vírusy vo vode môžu spôsobiť?

Fekálne baktérie spôsobujú závažné zdravotné problémy. Medzi krátkodobé patria hnačky, nevoľnosť, bolesť žalúdka a hlavy. V niektorých prípadoch ale môže dôjsť ku infekcií, vysokej teplote alebo rôznym zápalom. Organické znečistenie a mikroskopické huby často spôsobujú alergické reakcie a zaťažujú organizmus. Vo všetkých prípadoch zdravotných ťažkostí, spôsobených baktériami a vírusmi vo vode sa jedná o vážne dôsledky na zdravie človeka. Z tohto dôvodu , by sme nemali byť ľahostajní ku tomu , akú vodu pijeme a preto je vhodné nezabezpečené vodné zdroje pred použitím kontrolovať. Na tento účel je vhodné vykonať rozbor nezabezpečeného vodného zdroja.

Možnosti odstránenia baktérii z vody

Vodné zdroje určené pre priamu konzumáciu je odporúčané upravovať tak aby boli vyhovujúce na daný účel. Tak ako sú verejné mestské a obecné vodovody upravované za pomoci chlóru je možné upraviť aj studňové a voľné vodovodné zdroje. Úpravu vody určenú na odstránenie baktérii, vírusov a plesní rozdeľujeme na dva základne typy, podľa spôsobu úpravy. Chemickú úpravu a fyzikálnu úpravu. Pod pojmom chemická úprava rozumieme úpravu, za pomoci dezinfekčných činidiel – chlór a ich zlúčenín – oxid chloričitý, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý. Dezinfekcia chlórom je efektívna ale okrem svojich pozitívnych vlastností má aj viacero negatívnych faktorov o ktorých je už dlhodobo známe. Medzi najefektívnejšie fyzikálne úpravy patrí úprava za pomoci UV svetla – UV sterilizácia. UV lampa vyžaruje UV svetlo s vlnovou dĺžkou 253,7 nm schopné zničiť až 99% percent baktérii a vírusov vo vode. Jedná sa o ekologický spôsob úpravy vody bez pridávania chemikálii do vody. Existujú aj ďalšie inovatívne metódy odstránenia baktérii z vody , napríklad dezinfekcia pomocou ozónu alebo odstránenie baktérii na mechanickej báze.

Ak sa Vám článok páčil, môžete ho bezplatne zdieľať na svojom webe s uvedením spätného odkazu.

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality