Blog plný vody29.4.2019

Prečo patrí reverzná osmóza medzi najdokonalejšiu úpravu vody.

Prečo patrí reverzná osmóza medzi najdokonalejšiu úpravu vody.

Reverzná osmóza je aktuálne najlepšia dostupná možnosť na úpravu vody.

Táto technológia je celosvetovo najviac využívaná na filtráciu a úpravu vody. Tak isto je používaná v zahraničí aj pri úprave balenej vody. V podstate je to najúčinnejšia filtračná technológia pri znižovaní a odstraňovaní celkovej škály cudzorodých baktérií, ktoré voda môže v rôznych kútoch sveta obsahovať.

Osmóza, ako taká je prirodzeným prejavom existencie živých buniek. Jedná sa o prenikanie molekúl vody ako rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu z roztoku s nižšou koncentráciou rozpustených látok do roztoku s ich vyššou koncentráciou pokiaľ sa v ňom nedosiahne tlak rovný rozdielu ich osmotických tlakov. Ak pôsobíme na roztok tlakom vyšším ako je jeho osmotický tlak čistá voda prúdi cez membránu. Takýto proces sa nazýva obrátená (reverzná) osmóza.

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza umožňuje odstraňovať častice tak malé, ako sú jednotlivé ionty. Póry v membráne reverznej osmóze sú o veľkosti iba 0,0005 mikrónov. Pre lepšiu predstavu, baktérie sú veľké od 0,2 do 1 mikrónu a vírusy sú o veľkosti 0,02 do 0,4 mikrónov. (1 mikrón = 1 mikrometer (µm)= 0,000001 m).

Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie, ako funguje reverzná osmóza. Základom je využitie membrány približne takej istej, ako je bunková stena. Tá účinkuje ako maximálny jemný mechanizmus filtra, vďaka ktorému dokážete vytvoriť najkvalitnejšiu vodu, hoci aj z potoka, rieky, studne. Ako sme spomínali vyššie táto membrána neprepustí cez seba častice väčšie ako 0,0001 mikrónov a tým pádom sa na „druhú“ stranu dostane iba čistá H2o zbavenú všetkých neželaných baktérií a kontaminovaných látok, ktorá musí svoju cestu prejsť sedimentačnými filtrami a filtrom s aktívnym uhlím.

Táto metóda úpravy vody je napríklad v Amerike využívaná na zlepšenie pitnej vody a vody na varenie už od 90 rokov. Okrem klasického využitia v domácnostiach ma reverzná osmóza využitie aj v gastronómii, hydropónií (pestovanie rastlín bez využitia pôdy, rastúce iba v živnom roztoku), akvaristike, v strojárstve, laboratóriách, strojárstve, pri tvorbe ultra čistej vody a pod.

Ak vám záleží na vašom zdraví a zdraví vašich najbližších odporúčame, ako prvý krok objednať si rozbor vody. Po kompletnom rozbore vody budete mať lepší prehľad v akom stave je vaša voda a od tohto kroku sa môžete odraziť, poradiť sa, následne rozhodnúť a zvážiť zlepšenie a skvalitnenie života, lebo život je voda a voda je život.

Ak sa Vám článok páčil, môžete ho bezplatne zdieľať na svojom webe s uvedením spätného odkazu.

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality