Blog plný vody7.9.2018

Prečo je potrebný rozbor vody pred jej úpravou?

Prečo je potrebný rozbor vody pred jej úpravou?

Trend využívania vlastného zdroja vody na Slovensku sa neustále zvyšuje.

Stále viacej je obľúbená výstavba rodinného domu alebo jeho kúpa v blízkosti mesta a tým aj vzniká dilema či sa pripojiť na mestský vodovod alebo mať vlastný zdroj vody. Slovensko je krajina kde si takmer kdekoľvek môžete navŕtať vlastnú studňu. Čo však robiť keď ju už máte navŕtanú? To všetko sa dozviete v tomto článku.

Image

Keď budeme vychádzať z našich osobných skúsenosti tak väčšina ľudí stále o úprave vody nie je dostatočne informovaná v tejto problematike a vychádzajú z rôznych zaužívaných nepravdivých informácii. V prvom rade je treba povedať, že robiť úpravu vody bez jej predošlej analýzy pomocou rozboru vody len na základe pozorovaných javov vás v konečnom dôsledku môže prísť veľmi draho. Ako príklad môžeme uviesť jednu z mnohých osobných skúsenosti s našim klientom. Klient v domácnosti pozoroval na sanite, pohároch, spotrebičoch a pod. usadeniny, ktoré indikovali zvýšený výskyt vápnika vo vode. Po prvotnom prieskume na internete zistil, že na odstránenie problému potrebuje na úpravu vody zmäkčovaciu stanicu. Oslovil teda jednu zo spoločností na úpravu vody, ktorá mu bez akýchkoľvek otázok stanicu dodala. Tu však prišiel problém v tom, že problém aj napriek úprave stále pretrvával.

Image

Dôvod prečo problém pretrvával je ten, že kúpil zmäkčovaciu stanicu bez toho aby on alebo firma (ktorá ho nato mala upozorniť) poznali hodnoty ukazovateľov vo vode akými sú spotreba vody, maximálne hodinové prietoky, rozmer potrubia a mnohé iné faktory na základe ktorých sa dá presne určiť, ktorá technológia je potrebná .

Na trhu je množstvo dostupných technológii z ktorých je možné vybrať technológiu, avšak je potrebné poznať všetky vstupné informácie aby sa určila správna technológia na úpravu vody. V danom prípade s klientom sme teda museli spraviť kompletný rozbor vody aby sme sa dozvedeli podrobné zloženie vody.

Na základe výsledkov sme však museli skonštatovať, že klient kúpil nevhodnú stanicu, ktorá takéto vysoké množstvo vápnika vo vode nestíhala odstraňovať a museli sme mu dodať novú technológiu, ktorá síce problém odstránila, ale kvôli prvotnému zlému rozhodnutiu a neodbornosti firmy výrazne predražila.

Samotná úprava vody spočíva v odstránení nežiadúcich látok alebo naopak v ich pridaní do vody. Základným princípom správneho technického riešenia je teda poznať v akom množstve tieto látky voda obsahuje. V opačnom prípade úprava vody môže mať presne opačný efekt na aký má slúžiť alebo je málo efektívna.

Pri odstraňovaní konkrétnych látok z vody je dôležité poznať komplexnú skladbu vody pre garantovanie výslednej kvality vody. Jednotlivé ukazovatele / látky vo vode ovplyvňujú fungovanie technológií na úpravu vody vo výraznej miere.

Ako ďalší príklad je vhodné uviesť UV lampy slúžiace na mikrobiologickú stabilizáciu vody. V tomto prípade UV lampu negatívne ovplyvňujú ak sa vo vode nachádzajú mechanické nečistoty, látky spôsobujúce zákal vody, tvrdosť vody, ťažké kovy a iné. Bez poznania skutočnosti či sa tieto látky vo vode nachádzajú a v akom množstve nie je možné garantovať správne fungovanie zariadenia.

Jediný postup pri obstarávaní úpravy vody, ktorý vám garantuje správne fungovanie a optimálne prevádzkové náklady je rozbor vody — úprava vody — kontrolný rozbor vody po inštalácii.

Aký druh rozboru je potrebné vykonať?

Poznáme veľa druhov rozborov , určujú sa podľa toho na aký účel ma voda slúžiť. V domácnostiach, kde má voda slúžiť na pitné účely je ideálna možnosť takzvaný minimálny rozbor vody , ktorý obsahuje základné mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre vody na základe Nariadenia vlády SR č. 247/2017 Z.z., ktorý ponúkame momentálne za najvýhodnejšiu cenu na trhu 110€ s DPH vrátane všetkých poplatkov.

Takže nezabúdajte, že pokiaľ pozorujete nežiadúci stav vašej vody z vodného zdroja určite si pred samotnou úpravou nechajte spraviť akreditovaný rozbor vody aby ste sa dozvedeli presne zloženie vody a nemuseli ste tak utrácať zbytočne peniaze za nefungujúce technológie.

Image
Ak sa Vám článok páčil, môžete ho bezplatne zdieľať na svojom webe s uvedením spätného odkazu.

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality