Novinky8.7.2021

Kolobeh vody v prírode

Kolobeh vody v prírode

Dažďové kvapky, para z čajovej kanvice, snehové vločky a ľad. To všetko je voda a jej skupenstvá. Kde sa ale berú a čo sa s nimi deje, potom, čo spadnú na zem, čajník zapíska, či sa oteplí? Kolobeh vody máme každý deň pred očami a ani si to neuvedomujeme.

Voda je v neustálom pohybe, mení svoju podobu a zas a znova prichádza späť. Kto za týmto obehom stojí? Slnko. Bez neho by sa voda nevyparovala, nezrážala a vlastne ani nemrzla. Vďaka nekonečnému pohybu vody v prírode a Slnku sa na planéte Zem dá žiť.

Vodná para unikajúca z čiernej rýchlovarnej kanvice.

 

Ako to funguje?

Množstvo vody na Zemi zostáva v priebehu času pomerne stabilné, mení sa ale jej rozloženie. Predstavte si štyri nádoby. Jednu pre ľad, druhú pre slanú vodu, tretiu pre sladkú a štvrtú pre atmosférickú. Voda sa vždy premiestňuje z jednej nádoby do druhej. Krásne žiarivé poludnie na šírošírom oceáne, kde sa nič nedeje. Len slnečné lúče hladia pokojnú masu slanej vody?

Naozaj sa nič n
edeje? Slnečné lúče pôsobia na slanú vodu, ktorá teplom mení skupenstvo a odparuje sa. Para stúpa ďalej do atmosféry, kde už tak teplo nie je, takže sa ochladzuje, zráža a vytvára mraky. Z mrakov padá dážď na zem, ale aj do riek a morí. Niekedy z nich sneží, to keď sú veľmi ochladené.Dažďové kvapky a snehové vločky.

Tiež nie všetka voda spadne do riek či morí. Kvapky sa vsakujú aj hlboko do zeme, kde doplňuje vodonosné vrstvy, ktoré uskladňujú sladkú vodu. Nie všetky odtoky prúdia do riek; veľká časť vsiakne do zeme. Iné sa dostanú máličko pod povrch a na svetlo sveta sa opäť vrátia výtokom podzemnej vody. Iné na pevninu vyrážajú ako pramene. 

 

kolobeh vody v prírode
Prečo je kolobeh vody dôležitý?

Táto neustála a nekonečná cesta vody znamená výmeny energií, ktoré vedú k teplotným zmenám. Pri odparovaní dochádza k ochladzovaniu, pri kondenzácii k otepľovaniu.

Vodný cyklus je vlastne proces, ktorý riadi pohyb vody v celej hydrosfére. V skutočnosti nie je všetka voda v kolobehu, ale na akomsi sklade. Tým najväčším sú naše oceány. Odhaduje sa, že 97 % svetových zásob vody je uložených práve v nich.

Predpokladá sa, že kolobeh vody  sa bude v priebehu 21. storočia naďalej zintenzívňovať. To ale neznamená, že bude na celej Zemi viac pršať. V subtropických suchozemských oblastiach – miestach, ktoré sú už relatívne suché – budú zrážky ubúdať.

Už sme si povedali, že kolobeh vody je poháňaný slnečnou energiou. Tá sa odparuje prevažne z oceánov. Pričom sa pri tomto procese znižuje ich teplota. Bez ochladenia by na našej planéte nebolo príjemne. Povrchovej teplota by sa zvýšila na  67 ° C, a to by sa nám tu už tak dobre nežilo.

pozoruje problém s vašou vodou? kontaktujte nás

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality