Novinky21.6.2021

Čistá a pitná voda

Čistá a pitná voda

S označením pitná voda si môžete byť istý, že je bezpečné ju konzumovať. Ako sa ale určuje, ktorá voda je vhodná na pitie a ako  je kontrolovaná?

Definícia pitnej vody je jasná. Ide o vodu, ktorá je v pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo pre domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená.

Ukazovatele pitnej vody

Zákon hovorí jasne. Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak:

  • neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a

spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.

Testovanie pitnej vody

Za kvalitu a kontrolu pitnej vody zodpovedajú jej dodávatelia, teda prevádzkovatelia verejných vodovodov. Neznamená to ale, že voda z kohútika nemôže byť príliš tvrdá či chlórovitá. Jej medzné hodnoty môžu značne zmeniť kvalitu aj chuťové vlastnosti.

Pokiaľ využívate vodu zo studne, tak je stav a overovanie kvality vody už na vás. Kvalitný rozbor vody je teda rozhodne na mieste. Majitelia studní sa častokrát stretávajú s problémami mikrobiologického znečistenia a nadlimitným výskytom dusičnanov vo vode.

Svoju vodu si môžete dať otestovať, len tak budete vedieť, či je vaša voda nezávadná. Ponúkame vám kompletný rozbor vody, alebo sa zameriame na vybrané ukazovatele. Pozrite sa, čo ponúkame. 

Pitná voda na Slovensku

Na Slovensku je zásobovanosť pitnou vodou na úrovni 88, 69 %. Najlepšie je na tom Bratislavský kraj (97,78 %) a najnižšia miera je v Košickom kraji (84,37 %). V niektorých obciach tak môže chýbať vyhovujúci zdroj pitnej vody.

Dá sa povedať, že pitná voda vo verejných vodovodoch je síce kvalitná, ale tá je ovplyvňovaná jej zdrojmi. Pokiaľ sa jedná o podzemné zdroje, je kvalita stabilnejšia. Tam, kde sa voda získava z podzemných aj povrchových zdrojov je udržiavanie kvalitnej pitnej vody náročnejšie. Najčastejšie dochádza k zvýšeniu železa a mangánu, ktoré ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody.

Pozrite sa, ako je na tom pitná voda v Európskej únii:

priemerná denná spotreba vody na osobu v EÚ

pozoruje problém s vašou vodou? kontaktujte nás

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Blog

Novinky a aktuality