ODKIAĽ SA DUSIČNANY A DUSITANY DOSTÁVAJÚ DO VODNÉHO ZDROJA?

Malé množstvá dusičnanov a dusitanov sa môžu nachádzať takmer v každej vode. Vplyvom intenzívneho hnojenia a únikmi odpadových vôd zo žúmp či septikov sa dusičnany stali vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov.
 

To znamená, že dusičnany pochádzajú z hnojív používaných vo veľkom množstve v intenzívnom poľnohospodárstve, z poškodených rúr a potrubí, z drenáží, ktoré sú poškodené alebo sú príliš blízko studní. Slovenská povolená norma rozpustených látok dusičnanov vo vode je 50mg/l podľa NV SR č. 354/2006 Z.z. Prekvapujúce je však že takéto množstvo je pre dospelého človeka zdravotne škodlivé a karcinogénne, čo potvrdzujú aj viaceré výskumy. Odporúčané maximum pre dospelého človeka je 10mg/l.

Dôvod vzniku dusičnanov a dusitanov vo vode

ÚČINKY DUSIČNANOV A DUSITANOV

Výskyt dusitanov a dusičnanov vo vode má negatívny vplyv na zdravie. Dusičnany sú potrebné pre vývoj rastlín. Ak sa enormne zvýši množstvo dusičnanov a dusitanov vo vode a potravinách, sú škodlivé najmä pre kojencov do 3 až 6 mesiaca ich života. Hrozí, že dusičnany sa v tráviacom trakte kojenca zmenia na dusitany, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním a nakoniec až smrť.

Zvýšené množstvo methemoglobínu spôsobuje viditeľné zmodranie najmä u detí – cyanózu. Najľahšie prípady môžu byť bezpríznakové.

Máte vo vode zvýšené množstvo dusitanov?

kontaktuje nás

PRÍZNAKY ORGANIZMU PRI ZVÝŠENOM MNOŽSTVE DUSIČNANOV

Dusičnany nespôsobujú zmenu chuti a ani zápach vody. Na zistenie kontaminácie treba vykonať jej chemický rozbor. Norma dusičnanov v pitnej vode pre dospelého je 50 mg.l-1 a pre kojencov sa odporúča menšia hodnota ako 15 mg.l-1. Norma pre dusitany v pitnej vode je 10 mg/l pre dospelého človeka a pre kojencov je to 0,1 mg/l.

  • sivomodré sfarbenie kože ,perí, slizníc
  • znížený tlak krvi
  • hnačky
  • nechutenstvo
  • zrýchlený pulz
  • čokoládové sfarbenie krvi

Pomoc pri zvýšenej koncentrácie dusičnanov vo vodnom zdroji.

Na odstraňovanie dusičnanov sa používa viacero druhov úpravy ako napríklad iónová výmena alebo reverzná osmóza. V prípade zvýšenej koncentrácie dusičnanov vo vašom zdroji vám vieme navrhnúť ich odstránenie overenými technológiami.

Opýtať sa na produkt

REVERZNÁ OSMÓZA PREMIUM – LOKÁLNE ODSTRÁNENIE

Reverzná osmóza funguje na princípe molekulárnej filtrácie. Hlavná membrána má priepustnosť iba 0,0001 mikrometra (μm), pre porovnanie – najmenší vírus má 0,002 μm. Filtrácia reverznej osmózy má v priemere 97% účinnosť odstránenia všetkých nežiadúcich látok z vody.
 

Našimi klientmi sú najčastejšie používané domáce systémy RO Pallas Cabinet, ktoré sú vyhotovené v štýlovom kompaktnom tele a je možné si ich individuálne prispôsobovať. Značka Pallas patrí medzi svetových lídrov vo výrobe reverzných osmóz a tým zaručuje vysokú účinnosť a dlhú životnosť.

Reverzná osmóza môže byť použitá lokálne, toto prevedenie sa používa v domácnostiach, chatách, kancelárskych priestorov alebo centrálne, ktorá sa používa zväčša v priemysle.

OSOBITNÉ VARIANTY VYHOTOVENIA REVERZNEJ OSMÓZY

AUTOMATICKÁ STANICA PALLAS CK 20 ANEX MONOBLOCK

Kabinetné vyhotovenie automatickej stanice na centrálne odstránenie dusičnanov z vody, ktoré sa skladá z riadiacej jednotky, filtračnej nádoby s obsahom média Anex a vstavaného zásobníka na tabletovanú soľ.
 

Jedná sa o najbežnejšie používanie vyhotovenie a je veľmi obľúbené kvôli jeho spoľahlivosti,kompaktnosti a nenáročnej údržbe. Riadiaca jednotka Pallas CK zabezpečuje vysokú mieru individualizácie nastavení a dlhú živostnosť za ktorú sa vieme postaviť garantovanou 10 ročnou zárukou.

Centrálny filtračný systém odstránenia dusičnanov a dusitanov z vody pracuje na princípe selektívnej výmeny iónov za použitia moderných automatických staníc s obsahom filtračného média Anex, ktoré má veľmi nízke pH a dusičnany s dusitanmi absorbuje. Následne pri regenerácii tabletovanou soľou, sú dusičnany a dusitany odplavené do odpadu.

Rozmery: 106x32x52
Obsah katexu: 22l
Pracovný tlak vody: 1,5 bar – 6 bar
Elektrické napätie: V/HZ : 230V/50Hz
Pripojenie: 1 coll alebo 3/4 coll
Váha: 25 Kg
Kapacita soľnej nádoby: 50 Kg
Maximálny hodinový prietok: 2,2 m3 vody

Opýtať sa na produkt

NAŠE REFERENCIE

Spoločnosť nám spoľahlivo dodala kompletnú službu od rozboru vody až po inštaláciu zariadenia na úpravu vody. Sme celkovo spokojní s komunikáciou so spoločnosťou. Oceňujeme hlavne 10 ročnú záruku.

Sylvia Havierová / Majiteľka penziónu Brezina

V obci sme mali dlhodobý problém so správnym dávkovaním chlóru do vody čo nám spôsobovalo viacero problémov. Sme radi, že po začatí spolupráce s Water Solutions už tieto problémy nemáme.

Dušan Triebušník / Starosta obce Počúvadlo

Spoločnosť na základe osobných skúsenosti môžem len doporučiť. Najviac sme ocenili pri spolupráci korektnosť a vynikajúci prístup, ktorý sa dnes už hľadá ťažšie. Samozrejmosťou sú zariadenia na vysokej úrovni.

Pavel Bohdal / Majiteľ Kaštieľ Voderady

Máte vo vode zvýšené množstvo dusičnanov?

Nevahajte nás kontaktovať