Dusičnany a dusitany vo vode

Najlacnejší rozbor vody

10 ročná garancia

Garancia spokojnosti

40 rokov na trhu

Non-stop info-linka

Odkiaľ sa dusičnany a dusitany dostávajú do vodného zdroja?

Malé množstvá dusičnanov a dusitanov sa môžu nachádzať takmer v každej vode. Vplyvom intenzívneho hnojenia a únikmi odpadových vôd zo žúmp či septikov sa dusičnany stali vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov. To znamená, že dusičnany pochádzajú z hnojív používaných vo veľkom množstve v intenzívnom poľnohospodárstve, z poškodených rúr a potrubí, z drenáží, ktoré sú poškodené alebo sú príliš blízko studní.

Účinky dusičnanov a dusitanov

Výskyt dusitanov a dusičnanov vo vode má negatívny vplyv na zdravie. Dusičnany sú potrebné pre vývoj rastlín. Ak sa enormne zvýši množstvo dusičnanov a dusitanov vo vode a potravinách, sú škodlivé najmä pre kojencov do 3 až 6 mesiaca ich života.

Hrozí, že dusičnany sa v tráviacom trakte kojenca zmenia na dusitany, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním a nakoniec až smrť. Zvýšené množstvo methemoglobínu spôsobuje viditeľné zmodranie najmä u detí – cyanózu. Najľahšie prípady môžu byť bezpríznakové.

Príznaky organizmu pri zvýšenom množstve dusičnanov / kontaminácii dusičnanmi:

  • sivomodré sfarbenie kože ,perí, slizníc
  • znížený tlak krvi
  • hnačky
  • nechutenstvo
  • zrýchlený pulz
  • čokoládové sfarbenie krvi

Pomoc pri zvýšenej koncentrácie dusičnanov vo vodnom zdroji.

Dusičnany nespôsobujú zmenu chuti a ani zápach vody. Na zistenie kontaminácie treba vykonať jej chemický rozbor. Norma dusičnanov v pitnej vode pre dospelého je 50 mg.l-1 a pre kojencov sa odporúča menšia hodnota ako 15 mg.l-1. Norma pre dusitany v pitnej vode je 10 mg/l pre dospelého človeka a pre kojencov je to 0,1 mg/l.

Slovenská povolená norma rozpustených látok dusičnanov vo vode je 50mg/l podľa NV SR č. 354/2006 Z.z. Prekvapujúce je však že takéto množstvo je pre dospelého človeka zdravotne škodlivé a karcinogénne, čo potvrdzujú aj viaceré výskumy. Odporúčané maximum pre dospelého človeka je 10mg/l.


Na odstraňovanie dusičnanov sa používa viacero druhov úpravy ako napríklad iónová výmena alebo reverzná osmóza. V prípade zvýšenej koncentrácie dusičnanov vo vašom zdroji vám vieme navrhnúť ich odstránenie overenými technológiami.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZARIADENIA NA DUSIČNANOV Z VODY

Zmäkčovač vody Clack WS spredu

Reverzná osmóza Premium – lokálne odstránenie

Reverzná osmóza funguje na princípe molekulárnej filtrácie. Hlavná membrána má priepustnosť iba 0,0001 mikrometra (μm), pre porovnanie – najmenší vírus má 0,002 μm. Filtrácia reverznej osmózy má v priemere 97% účinnosť odstránenia všetkých nežiadúcich látok z vody.

Našimi klientmi sú najčastejšie používané domáce systémy RO Pallas Cabinet, ktoré sú vyhotovené v štýlovom kompaktnom tele a je možné si ich individuálne prispôsobovať. Značka Pallas patrí medzi svetových lídrov vo výrobe reverzných osmóz a tým zaručuje vysokú účinnosť a dlhú životnosť.

Reverzná osmóza môže byť použitá lokálne, toto prevedenie sa používa v domácnostiach, chatách, kancelárskych priestorov alebo centrálne, ktorá sa používa zväčša v priemysle.

OSOBITNÉ VARIANTY VYHOTOVENIA REVERZNEJ OSMÓZY

Zmäkčovač vody Clack WS spredu

Automatická stanica Pallas CK 20 Anex Monoblock

Kabinetné vyhotovenie automatickej stanice na centrálne odstránenie dusičnanov z vody, ktoré sa skladá z riadiacej jednotky, filtračnej nádoby s obsahom média Anex a vstavaného zásobníka na tabletovanú soľ.

Jedná sa o najbežnejšie používanie vyhotovenie a je veľmi obľúbené kvôli jeho spoľahlivosti, kompaktnosti a nenáročnej údržbe. Riadiaca jednotka Pallas CK zabezpečuje vysokú mieru individualizácie nastavení a dlhú živostnosť za ktorú sa vieme postaviť garantovanou 10 ročnou zárukou.

Centrálny filtračný systém odstránenia dusičnanov a dusitanov z vody pracuje na princípe selektívnej výmeny iónov za použitia moderných automatických staníc s obsahom filtračného média Anex, ktoré má veľmi nízke pH a dusičnany s dusitanmi absorbuje. Následne pri regenerácii tabletovanou soľou, sú dusičnany a dusitany odplavené do odpadu.

Rozmery: 106x32x52
Obsah katexu: 22l
Pracovný tlak vody: 1,5 bar – 6 bar
Elektrické napätie: V/HZ : 230V/50Hz
Pripojenie: 1 coll alebo 3/4 coll
Váha: 25 Kg
Kapacita soľnej nádoby: 50 Kg
Maximálny hodinový prietok: 2,2 m3 vody

Máte vo vode zvýšené množstvo dusičnanov? Kontaktujte nás.

Kdekoľvek ste neváhajte nás kontaktovať cez telefón, email alebo sociálne média.