Filtre a pohár vody.
Filtre a pohár vody.
Všetky služby

Chemická úprava vody

Robert Spodniak.
Róbert Spodniak
Obchodný zástupca

Máte akékoľvek problémy s vodou? Kontaktujte nás.

Mám záujem Bezplatná konzultácia

Benefity ktoré môžete využívať iba u nás

Kompletný rozbor vody za najvýhodnejšiu cenu
10 ročná záruka na naše technológie
Poskytujeme služby v rámci celého Slovenska
Garancia spokojnosti pre všetkých zákazníkov

Chemická úprava vody

Pod pojmom chemická úprava vody rozumieme úpravu vody dávkovaním pomocných chemických látok a prípravkov za účelom dosiahnutia požadovaných parametrov. Ako chemická úprava vody je tiež označovaný súbor procesov zaisťujúcich úpravu vody na priemyselné účely či už energetických alebo rôznych chemických, potravinárskych a farmaceutických výrob. Kvalita takto upravenej vody spĺňa prísne nároky týchto prevádzok na čistotu a kvalitu výstupnej vody

Chemická úprava v kuchyni.

Pre získanie čistej vody sa používajú vodné filtre fungujúce na princípe reverznej osmózy prípadne sa využíva chemická úprava vody. Vďaka zachytávaniu prímesí s najvyššou dosiahnuteľnou úrovňou presnosti, tieto vodné filtre dobre slúžia spotrebiteľom, ktorí sa snažia o dlhý život v plnom zdraví.

Vodný filter je v súčasnej dobe ideálnym riešením ako mať doma kvalitnú a čistú vodu.

Použitie chemickej úpravy vody

Hygienické zabezpečenie vody

Na odstránenie mikrobiálneho znečistenia, prípadne vírusov, na obmedzenie výskytu rias a ďalšieho oživenia sa voda upravuje dávkovaním vhodného dezinfekčného činidla. Medzi najčastejšie používané chemikálie dávkované do pitnej vody za účelom hygienického zabezpečenia sa radí chlórnan sodný a ďalšie oxidačné či dezinfekčné činidlá na báze chlóru. Ich prostredníctvom je zabezpečovaná aj následná mikrobiologická stabilita v distribučnej sieti.

Úprava pH

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR je stanovené povolené rozmedzie hodnôt pH v pitnej vode. Toto rozmedzie je zvolené s ohľadom na dôvody zdravotné i technologické. Zdroje pitnej vody dosahujú väčšinou hodnoty pH v tomto rozmedzí a nebolo by teda potrebné ich upravovať.
Najčastejším dôvodom potreby zmeny pH je nastavenie vhodných reakčných podmienok pre niektoré technológie úpravy vody, napríklad koaguláciu. Efektivitu procesu koagulácie je možné zvýšiť správne zvolenou hodnotou pH podľa vlastností surovej vody a dominantného odstraňovaného polutantu.
Napríklad mangán je efektívne prevádzaný na nerozpustnú zrazeninu pri pH>8, naopak hliník je najúčinnejšie odstránený pri pH~6,3. Ďalej býva hodnota pH upravovaná napríklad kvôli obmedzeniu agresívnych vlastností vody.

Dve ruky si podávajú pohár s vodou v kuchyni.

 

Oxidácia znečisťujúcich prímesí

Za účelom niektorých znečisťujúcich prímesí na ľahšie odstránenie formy sa do vody dávkujú oxidačné činidlá ako manganistan draselný alebo zlúčeniny chlóru (chlórnan sodný, oxid chloričitý). Napríklad ióny kovov v rozpustnej a teda neodstrániteľnej forme sa oxidujú na viacmocné nerozpustné formy, ktoré je možné z vody odstrániť bežnými separačnými metódami (sedimentácia, filtrácia). Amoniakálny dusík sa oxiduje na dusičnany, ktoré je možné ľahko odstrániť napríklad na iónovo výmenných materiáloch atď.

Odstránenie zvyškového chlóru

Niekedy je nutné z vody odstrániť už prítomný voľný chlór – napríklad z dôvody ochrany nasledujúcich technologických prvkov náchylných na pôsobenie voľného chlóru (typicky membránové technológie). Toto je možné buď adsorpciou chlóru na aktívnom uhlí, alebo práve pridaním určitých chemikálií do upravovanej vody, napr. disiričitanu sodného, ​​resp. hydrogénsiričitanu sodného.

Dávkovanie antiscalantu v technológii reverznej osmózy

V technológii reverznej osmózy dochádza na vstupnej strane membrány k hromadeniu rozpustených látok a prekročeniu súčinu rozpustnosti, hrozí teda zrážanie nerozpustných látok na membráne a jej zanášanie. Dávkovanie tzv. antiscalantu pomáha udržať koncentrované soli v rozpustenej forme a predlžuje tak životnosť membrán a znižuje náklady na prevádzku a údržbu technológie reverznej osmózy.

 

 

Reverzná osmóza na odstránenie ťažkých kovov

Reverzná osmóza funguje na princípe molekulárnej filtrácie.

Hlavná membrána má priepustnosť iba 0,0001 mikrometra (μm), pre porovnanie – najmenší vírus má 0,002 μm. Filtrácia reverznej osmózy má v priemere 97% účinnosť odstránenia všetkých nežiadúcich látok z vody.

Našimi klientmi sú najčastejšie používané domáce systémy RO Pallas Cabinet, ktoré sú vyhotovené v štýlovom kompaktnom tele a je možné si ich individuálne prispôsobovať. Značka Pallas patrí medzi svetových lídrov vo výrobe reverzných osmóz a tým zaručuje vysokú účinnosť a dlhú životnosť.

Reverzná osmóza môže byť použitá lokálne, toto prevedenie sa používa v domácnostiach, chatách, kancelárskych priestorov alebo centrálne, ktorá sa používa zväčša v priemysle.

Reverzná osmóza na odstránenie ťažkých kovov.
Priemyselná reverzná osmóza.

Priemyselná reverzná osmóza na odstránenie ťažkých kovov

Priemyselná reverzná osmóza slúži okrem iného aj na odstránenie ťažkých kovov.

V prípade záujmu o aplikáciu priemyselnej reverznej osmózy je potrebné analyzovať viacero vstupných a výstupných parametrov. Najideálnejším postupom je konzultácia s našimi odborníkmi, ktorí Vám budú vedieť vypracovať konfiguráciu priemyselnej reverznej osmózy na mieru.

Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka