Odber vzorky vody z rieky.
Odber vzorky vody z rieky.
Všetky služby

Rozbor vybraných ukazovateľov podľa konkrétneho problému

Drahomir Bartek.
Drahomír Bartek
Obchodný riaditeľ

Máte záujem o rozbor vody na mieru? Kontaktujte nás.

Mám záujem Bezplatná konzultácia

Benefity, ktoré môžete využívať iba u nás

Garancia spokojnosti
NON-STOP Info-linka
Najvýhodnejší rozbor
10 ročná záruka

V prípade, že máte problém s vodou a ste si istý, ktoré ukazovatele problém spôsobujú, prosím kontaktujte nás a na základe skúseností nášho odborne vyškoleného personálu vám poradíme.

Kohútik z ktoréh kvapká voda.

Pre koho je rozbor určený?

Rozbor vody vybraných ukazovateľov je vhodný hlavne v prípade keď vieme určiť okruh možných problémov vody a tým aj jednotlivé ukazovatele, prípadne keď sami viete problematické ukazovatele z predchádzajúceho rozboru vody a chcete si overiť či problém s danými ukazovateľmi pretrváva alebo sa odstránil.

V opačnom prípade rozbor vody vybraných ukazovateľov neodporúčame a vhodnejší je Kompletný rozbor vody (tzv. minimálny rozbor vody), ktorý nám vie vytvoriť obraz vody a jej nezávadnosť.

Mikrobiologický rozbor môžete objednať na našej stránke. Stačí nás kontaktovať.

Rozbor vody v skúmavke.

Odber vzorky po celom Slovensku v cene rozboru.

Cena za rozbor vybraných ukazovateľov zahŕňa:
  • konzultáciu
  • dopravu na miesto odberu
  • odborný akreditovaný odber
  • akreditovaný rozbor vody
  • vystavenie certifikátu
  • vysvetlenie jednotlivých ukazovateľov v protokole
  • návrh riešenia v prípade potreby

Z akých ukazovateľov si môžete rozbore vybrať?

Rozbor vybraných ukazovateľov je možné zostaviť na základe špecifických požiadaviek klienta alebo atypických problémov klienta. Možnosť vybrať si z 66 ukazovateľov, ktoré vypovedajú o kvalite a bezpečnosti vody pre ľudský organizmus.

1. Teplota
2. Reakcia vody
3. Elektrolytická vodivosť
4. Voľný/celkový/viazaný chlór *5
5. Rozpustený kyslík
6. Rozpustené látky sušené pri 105°C
7. Rozpustené látky žíhané pri 550°C
8. Rozpustené anorganické soli (RAS)
9. Nerozpustené látky sušené pri 105°C
10.Nerozpustené látky žíhané pri 550°C
11. BSK5 – biochemická spotreba kyslíka *1
12. Chemická spotreba kyslíka dvojchrómanom draselným CHSKCr
13. Chemická spotreba kyslíka manganistanom draselným CHSKMn
14. Celkový dusík *2
15. Organický dusík *3
16. Amónne ióny NH4+
17. Amoniakálny dusík (N-NH4)
18. Dusitany NO2–
19. Dusitanový dusík (N-NO2–)
20. Dusičnany NO3–
21. Dusičnanový dusík (N-NO3–
22. Celkový fosfor Pcelk
23. Fosforečnany PO43-
24. Oxid fosforečný P2O5
25. Extrahovateľné látky NEL
26. Nepolárne extrahovateľné látky (gravimetricky/ v IČ oblasti) NEL
27. Aniónové tenzidy (PAL – A)
28. Alkalita – celková (KNK 4,5)
29. Alkalita – zjavná (KNK 8,3)
30. Vápnik Ca
31. Horčík Mg
32. Celková tvrdosť
33. Celkové železo Fe

34. Mangán Mn
35. Zinok Zn
36. Meď Cu
37. Nikel Ni
38. Escherichia coli
39. Koliformné baktérie
40. Enterokoky
41. Kultivovateľné mikroorrganizmy pri 22 °C
42. Kultivovateľné mikroorrganizmy pri 36 °C
43. Zákal
44. Pach
45. Farba
46. Celkové látky pri 105°C
47. Celkové látky pri 550°C
48. Strata žíhaním pri 550°C
49. Celková sušina %
50. Ortofosforečnanový fosfor
51. Tuky a oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu
52. Fenoly
53. Chloridy Cl–
54. Sírany
55. Acidita – ZNK 8,3 (4,5)
56. Usaditeľné látky – sediment po 30 min.
57. Kalový index *5
58. Agresivita vody podľa Heyera
59. Hydrogénuhličitany HCO3–
60. Uhličitany CO32-
61. Hliník Al
62. Chróm Cr
63. Olovo Pb
64. Striebro Ag
65. Cín Sn
66. Sodík Na

Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka