Rozbor vody v Dolnom Kubíne
Rozbor vody v Dolnom Kubíne
Všetky služby

Rozbor vody v Dolnom Kubíne

Dado Bartek
Drahomír Bartek
Obchodný riaditeľ

Máte záujem o rozbor vody na mieru? Kontaktujte nás.

Mám záujem Bezplatná konzultácia

Benefity, ktoré môžete využívať iba u nás

Garancia spokojnosti
NON-STOP Info-linka
Najvýhodnejší rozbor
10 ročná záruka

Rozbor vody v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín sa nachádza na severozápade Slovenska. Pre návštevníkov je vstupnou bránou na Oravu. Cez mesto vedú európske trasy E70 a I/59 spájajúce sever a juh Európy, železnica, návštevníci môžu využiť aj aerolinky prostredníctvom ľahko dostupných letísk Žilina – Hričov (vzdialenosť 64 km) a Poprad – Vysoké Tatry (vzdialenosť 96 km).

Dolný Kubín je okresným mestom a administratívnym centrom regiónu, sídlo tu má viacero verejných inštitúcií, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy v ich pôsobnosti. Mesto je súčasťou Euroregiónu Tatry, aktívne sa podieľa na rôznych aktivitách v rámci cezhraničnej spolupráce. Žije v ňom takmer 20 000 obyvateľov.

Napriek štruktúre priemyslu patrí územie mesta aj okresu medzi oblasti málo zaťažené emisiami. Prispievajú k tomu moderné technológie spĺňajúce najprísnejšie ekologické normy.

Okres_dolny kubin
Abiosestón vo vode.

Aké sú najčastejšie problémy s vodou v meste Dolný Kubín ?

Kvalita vody v lokalite Dolný Kubín je silne ovplyvnená geologickým podložím, ktoré často obsahuje vysoké hodnoty železa, mangánu a amónnych iónov.

Časti zásobované mestským vodovodom nevykazujú zvýšenú mieru problémov pri používaní v domácnostiach okrem zvýšenej tvrdosti vody.

Studňové zdroje a vrty užívané na individuálne zásobovanie vodou obsahujú vyššie spomínané problémy. Navyše na základe problému s chýbajúcou kanalizáciou v niektorých obciach sú častým problémom aj baktérie.

Pri rozboroch vody v meste Dolný Kubín, sme zistili najčastejšie sa vyskytujúce problémy vo vode a tými sú:

  • ŽELEZO A MANGÁN vo vode
  • BAKTÉRIE vo vode

 

Ako daný problém vzniká?

BAKTÉRIE

Baktérie sa do vodných zdrojov dostávajú externou kontamináciou ako sú žumpy, odpadové vody vypúšťané do potokov alebo vnikaním povrchovej vody do studní z dôvodu nedostatočnej hĺbky studne alebo jej izolácie a zabezpečenia.

ŽELEZO, MANGÁN,

Na rozdiel od baktérii sa železo, mangán ako ťažký kov a amónne ióny nachádzajú priamo v geologickom podloží a teda v pôvode a horninách

Bolesť žalúdka.

Čo dané problémy s vodou spôsobujú?

Presiahnuté normy v daných ukazovateľoch sa negatívne prajavujú na pitnosti vody ale aj pri úžitkovosti vody.

Vysoký obsah fekálnych baktérii ako sú koliformné baktérie, enterokoky, e. coli znemožňujú vodu používať na pitné účely. Zároveň nie je možné vodu použiť ani na osobnú hygienu kvôli riziku vzniku zápalov a kožných ochorení.

Mangán, železo ako aj amónne ióny vo vode vo zvýšenej miere negatívne ovplyvňuje pitnosť vody z dôvodu zdravotných rizík. Ako ťažký kov a organické znečistenie zaťažujú tráviaci trakt ale aj pokožku.

Okrem iného sa prejavuje aj na sanite a spotrebičoch nepríjemným čierno hnedý zafarbením, ktoré je náročné odstrániť. Často krát musia byť spotrebiče vymenené lebo sú v dôsledku mangánu nefunkčné alebo nepracujú správne.

Ako sa dané problémy dajú vyriešiť?

V rámci úpravy vody ale nie je problém predmetné problémy vyriešiť.
Pri mikrobiologickom znečistení vody sa využívajú UV technológie alebo dávkovacie systémy s dezinfekčnou látkou. Vhodný spôsob sa vždy určuje na základe vykonanej analýzy vody.

Pre odstránenie mangánu, železa a amónnych iónov sa využívajú centrálne technológie na báze filtračných médií, ktoré sú schopné tieto látky zachytiť a následne odviesť do odpadu. Sú to automatické filtračné stanice a konkrétny typ sa určuje na základe vykonanej analýzy vody.

Pri odstraňovaní amónnych iónov sa môže využiť aj reverzno osmotická filtrácia na lokálnu úpravu vody.

 

UV lampa na vodu Pallas 550 LCD
Cenová hladina úpravy na dané problémy.

Aká je približná cenová hladina úpravy na dané problémy?

Cenová hladina odstránenie mikrobiologického znečistenia sa pohybuje na úrovni od 500 € do 1 300 €.
Cenová hladina odstránenie mangánu sa pohybuje na úrovni od 1 200 € do 2 500 €.
Cenová relácia reverzno-osmotických úprav sa pohybuje na úrovni od 500€ do 1200€.

Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka