Závažie a korok v poháry vo vode.
Závažie a korok v poháry vo vode.
Všetky služby

Ťažké kovy vo vode

Drahomir Bartek.
Drahomír Bratek
Obchodný riaditeľ

Sledujete problém s vašou vodou? Ozvite sa nám a radi vám pomôžeme.

Mám záujem o úpravu vody Bezplatná konzultácia

Ťažké kovy vo vode

Medzi ťažké kovy vyskytujúce sa vo vode patrí prevažne olovo, meď, selén, kadmium, chróm, ortuť, striebro, antimón a nikel. Ich prítomnosť v pitnej vode bez rozboru vody neodhalíte, sú totiž bez chuti a bez zápachu a nemajú vplyv na zafarbenie vody.

Cesty ťažkých kovov do pitnej vody

Ťažké kovy sa vo vode prirodzene vyskytujú v miestach, kde voda prichádza do styku s ich rudami. Ich koncentráciu vo vode zvyšujú prevažne odpadové vody z rôznych odvetví priemyslu. U olova sa jedná napríklad o prevádzky vyrábajúce akumulátory a sklársky priemysel, ortuť sa môže do vody dostávať z nevhodne likvidovaných výbojok alebo prístrojov, ktoré ju obsahujú ako funkčnú náplň (tonometre, teplomery). ). Ťažké kovy tiež bývajú súčasťou pigmentov alebo sú pridávané do niektorých termoplastov ako stabilizátory a do životného prostredia sa dostávajú pri ich spaľovaní. Ich zdroje sú často aj prevádzky zaoberajúce sa obrábaním, smaltovaním či lakovaním.

Továreň pri vode.

Zdravotné riziká

Ťažké kovy sú vysoko toxické nielen pre človeka, ale pre životné prostredie a vodné organizmy vo všeobecnosti. Ich koncentrácia nebýva väčšinou taká vysoká, aby po požití kontaminovanej vody hrozila akútna otrava, oveľa vážnejší problém predstavuje riziko chronickej otravy.

Pri dlhodobom pití kontaminovanej vody sa totiž ťažké kovy v organizme kumulujú a môžu spôsobiť vážne zlyhanie orgánov a poškodenie životných funkcií. Konkrétny priebeh otravy závisí na danom kove. Môžu sa ukladať do kostí (napr olovo), ohrozovať obličky či centrálnu nervovú sústavu, spôsobovať vyrážky (napríklad nikel) a iné kožné problémy. Väčšina z nich má aj karcinogénne účinky a poškodzuje vyvíjajúci sa plod.

Limity

Maximálne dovolené hmotnostné koncentrácie ťažkých kovov v pitnej vode sa pohybujú v rádoch mikrogramov na liter (μg/l).
Pre olovo a selén je to 10 μg/l, pre kadmium 5 μg/l, pre nikel 20 μg/l, pre striebro 25 μg/l a chróm 50 μg/l. U medi je maximálna povolená koncentrácia 1 mg/l naopak u ortuti je tento limit tisíckrát menší teda 1 μg/l.

Odstránenie ťažkých kovov z vody

Pri ťažkých kovoch platí, že najdôležitejšie je zabrániť tomu, aby sa do vody vôbec dostali. Riziko predstavujú napríklad olovené rozvody vody v domácnostiach. Prevencia sa týka ale aj ostatných oblastí, ktoré s technológiou vody zdanlivo nesúvisia, ako je napríklad likvidácia nebezpečného odpadu. V malom meradle sa potom dá využiť na účely odstránenia ťažkých kovov z vody adsorpcie na aktívnom uhlí, iónová výmena na špeciálnych ionexoch či reverzná osmóza, vo vodárenských prevádzkach je využívaná aj koagulácia.

Reverzná osmóza na odstránenie ťažkých kovov.

Benefity ktoré môžete využívať iba u nás

Kompletný rozbor vody
za najvýhodnejšiu cenu
10 ročná záruka
na naše technológie
Poskytujeme služby
v rámci celého Slovenska
Garancia spokojnosti
pre všetkých zákazníkov
Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka