Všetky služby

Znečistenie vody


Drahomir Bartek.
Drahomír Bartek
Obchodný riaditeľ

Máte záujem o kompletný rozbor vody? Kontaktujte nás.

Mám záujem Bezplatná konzultácia

Benefity, ktoré môžete využívať iba u nás

Garancia spokojnosti
NON-STOP Info-linka
Najvýhodnejší rozbor
10 ročná záruka

Čo je to znečisťovanie vody?

K znečisťovaniu vody dochádza, keď toxické látky, napr. mikroorganizmy či chemikálie, vstupujú do vodných útvarov (potoky, rieky, jazerá, oceány a i.). Následne sa môžu v danom toku zastaviť, prípadne usadiť na dne, čo následne významne vplýva na zhoršenie kvality vody. V súčasnosti je až 80% odpadových vôd vypúšťaných do prírody, čo vedie k ďalšiemu znečisťovaniu inak nezávadných zdrojov.

Znečistenie vody môže mať rôzne podoby

Vodu môžeme rozdeliť na podzemnú a povrchovú. Podzemná sa buď nachádza v ložiskách pod zemou, alebo takto označujeme zrážkovú vodu, ktorá vsakuje do hornín cez pukliny. Predstavuje hlavný zdroj pitnej vody.

K jej znečisteniu najčastejšie dochádza pesticídmi a hnojivami. Povrchová voda vo forme oceánov, riek a jazier môže byť znečistená rôznymi spôsobmi. Odhaduje sa, že už 50 % vodných tokov a viac ako 30 % jazier je na rôznych úrovniach znečistených.

Znečistenie vody na Slovensku

Príčinou znečistených vôd je na Slovensku únik znečisťujúcich látok do prostredia. Najvýznamnejšou skupinou sú ropné látky, odpadové vody a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd. Vo vodách pribúdajú zvyšky liekov a mikroplastov. Z polí sa do tokov dostávajú zvyšky hnojív a pesticídov. Problémom sú aj zabudnuté a zle zabezpečené zdroje znečistenia z minulosti.

Znečistenie riek 

Väčšina našich riek je zregulovaná a v rôznej miere znečistená. Korytá našich riek sú vo väčšine prípadov „napriamené“, niekedy sú kameňmi či betónom spevnené ich brehy, prípadne aj dno. Podľa údajov Vodného plánu nedosahuje požadovaný stav až 46 % slovenských tokov.

Znečistenie podzemných vôd

Napriek pokroku za posledné roky nie je dosiahnutý dobrý stav všetkých útvarov podzemných vôd na Slovensku. Pomer dobrého a zlého chemického stavu vôd je znázornený na nasledujúcich mapách:

Znečistenie vody.

Výsledky monitoringu podzemných vôd hovoria jasne

Podzemné vody sa, ako už z názvu vyplýva, nachádzajú pod povrchom zeme. Podzemnými však zostávajú aj po ich odkrytí banskou a inou činnosťou. Tieto vody sú chránené, pretože tvoria hlavný zdroj pitnej vody na Slovensku. Napriek tomu priniesol monitoring v dvojročnom období 2019 – 2020 pomerne znepokojujúce výsledky.

Znečistenie podzemnej vody najmä dusíkom, chloridmi a síranmi

Znečistenie sa premietlo najmä do zvýšených obsahov rôznych foriem dusíka vo vodách. Okrem toho indikujú vplyv znečistenia na kvalitu podzemných vôd prekročené limitné hodnoty chloridov a síranov.

Tajomná voda: znečistenie stopovými prvkami a pesticídmi 

V sledovanom období rokov 2019 a 2020 boli v skupine stopových prvkov zaznamenané zvýšené koncentrácie arzénu a olova. Z pesticídov prekročili limitnú koncentráciu atrazín a desetylatrazín.

Uhľovodíkmi znečistená voda 

Zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov dochádzalo v oboch rokoch (2019 a 2020) najčastejšie k prekročeniu koncentrácie naftalénu a fenantrénu. V skupine prchavých alifatických uhľovodíkov prekročil medznú hodnotu vinylchlorid (chloretén).

Nekonečné znečisťovanie vôd má riešenie!

K ochrane vodných zdrojov môže prispieť každý jednotlivec – začať treba od seba. Sú to malé kroky, ktorými viete pomôcť už dnes:

  • trieďte odpad v domácnosti, snažte sa obmedzovať jeho množstvo a nikdy ho nevyhadzujte voľne do prírody,
  • chemické čistiace prostriedky v domácnosti i v záhrade vymeňte za prírodné alebo aspoň šetrnejšie alternatívy,
  • kontrolujte batérie a vodovodné kohútiky a opravte ich, ak kvapkajú,
  • vodou šetrite: kúpanie nahraďte sprchovaním, pri umývaní zubov nenechávajte tiecť vodu, investujte do umývačky riadu, nainštalujte si termostat na kotol, na zalievanie používajte nazbieranú dažďovú vodu.

Skutočnou pomocou pre čistotu vodných tokov i podzemných zásob je však využívanie čistiarní odpadových vôd v priemysle i domácnostiach, ktoré nemôžu byť napojené na kanalizačný systém.

Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka