Všetky služby

Zákon o vode


Dado Bartek
Drahomír Bartek
Obchodný riaditeľ

Máte záujem o kompletný rozbor vody? Kontaktujte nás.

Mám záujem Bezplatná konzultácia

Benefity, ktoré môžete využívať iba u nás

Garancia spokojnosti
NON-STOP Info-linka
Najvýhodnejší rozbor
10 ročná záruka

Voda nad zlato

Bez vody jednoducho neprežijeme. A hoci je Slovensko krajina bohatá na podzemné vody, vodné toky aj prírodné liečivé a termálne pramene a hoci stále máme obrovské zásoby, tak v čase klimatickej zmeny sa práve voda stáva „ropou“ 21. storočia.

V poslednom období sme svedkami intenzívnejších suchých období či prívalových dažďov. Tie často namiesto toho, aby krajinu, hory, pôdu a štrkopiesky nasýtili vodou, spláchnu sa do riek a spôsobujú povodne.

Kvalitu našich vôd negatívne ovplyvňuje najmä nezodpovedné konanie človeka či už hospodárením v lesoch alebo na poľnohospodárskej pôde, priemyselnou činnosťou a neuváženými územnoplánovacími zásahmi do urbanizmu a krajinotvorby krajiny. Stavia sa na úrodnej pôde, namiesto plôch, ktoré stoja ako otvorené rany, zdevastované priemyselné i poľnohospodárske areály.

Nebezpečenstvo kontaminácie stúpa s rozvíjajúcimi sa mestskými aglomeráciami, s nebezpečnými skládkami odpadov, chemikáliami z priemyslu aj s ťažbou nerastných surovín. Zásadným problémom je aj neodstraňovanie starých environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú časovanú bombu.

No na to, aby sme vodu chránili a predišli jej znečisťovaniu, musíme jej kvalitu dôkladne kontrolovať a nastaviť riadne monitorovanie.

Dlhodobo je známe, že monitorovanie podzemnej  vody nie je dostatočné a nedokáže zamedziť znečisteniu vody ani v lokalitách, kde sú vodárenské zdroje . Pritom poznať informácie o kvalite vody patrí k ústavným právam za zdravé životné prostredie.

Urobili sme veľký krok smerom k informáciám o zdrojoch  vody, ktoré sa využívajú na pitné účely. Návrh zákona „o pitnej vode“ bol úspešný a vďaka nemu sú od tohto roka zverejňované kompletné rozbory vody. A čo vám táto novela zákona „o kvalite vody“ zaručí?

  • Bude doplnená sieť informácií o kvalite podzemnej vody.
  • Bude k dispozícii kompletný rozbor vody, ktorá sa upravuje na pitné účely.

Vláda odobrila posilnenie hygienických kritérií na vodu na Slovensku

Právna úprava prináša nové zmeny najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou: vyžaduje uplatňovanie princípov manažmentu rizík a predbežnej opatrnosti, čím sa vytvoria komplexné a efektívne podmienky pre dodávanie zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov.

Okrem ochrany pred možnými ochoreniami z vody sú ďalšími cieľmi podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístupu k pitnej vode.

Pre zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov pred rizikami používania nevyhovujúcej vody sa novelou zákona pridávajú úradom verejného zdravotníctva povinnosti aj právomoci.

Prijatím legislatívy sa zároveň zruší vyhláška z roku 2017, ktorá ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Pôvodnú vyhlášku nahradí nový všeobecne záväzný právny predpis.
Prehľad vybraných zmien

Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka