Všetky služby

Vlastnosti vody

Dado Bartek
Drahomír Bartek
Obchodný riaditeľ

Máte záujem o kompletný rozbor vody? Kontaktujte nás.

Mám záujem Bezplatná konzultácia

Benefity, ktoré môžete využívať iba u nás

Garancia spokojnosti
NON-STOP Info-linka
Najvýhodnejší rozbor
10 ročná záruka

Voda na zemskom povrchu

Voda pokrýva približne 70 % zemského povrchu, pričom 97.2 % vody sa vyskytuje v oceánoch. Voda sa odparuje, vzniká vodná para, ktorá opätovne kondenzuje a vracia sa opäť na zemský povrch vo forme zrážok. Nad oceánmi prevažuje vyparovanie nad zrážkami a nad zemským povrchom je tento proces opačný. Kolobeh vody v prírode sa
nazýva hydrologický cyklus. Číselné údaje sú v 1012 m3/rok.

Vlastnosti vody

Voda je unikátna látka, pretože sa vyskytuje vo všetkých troch skupenstvách – pevnom, kvapalnom i plynnom. Najčastejšie je kvapalinou a hoci sa čiastočne vyparuje pri akejkoľvek teplote nad bodom mrazu, čo predstavuje 0 stupňov Celzia, vrie až pri 100 stupňoch Celzia. S klesajúcim tlakom vzduchu (vo vyššej nadmorskej výške) vrie voda pri nižšej teplote (na Lomnickom štíte napríklad už pri 88 °C).

Na rozdiel od všetkých ostatných látok voda zväčšuje svoj objem, keď zamrzne. Preto zamrznuté potrubie praská. A práve preto ľad pláva na vode, keďže je vďaka rozpínaniu redší. Voda sa správa tak unikátne v dôsledku svojho chemického zloženia. V každej molekule vody sú dva vodíkové atómy a jeden kyslíkový atóm – teda má vzorec H2O.

Voda zostáva kvapalinou, pretože vodíková väzba viaže molekuly k sebe tak silno, že molekuly môžu len ťažko uniknúť a premeniť sa na plyn. Keď však voda zamrzne, molekuly vytvoria mriežku, takže ľad je redší než voda.

Ďalším dôsledkom polarity je fakt, že vo vode sa dobre rozpúšťajú iné látky. Preto sa v prírode  zriedkakedy vyskytuje čistá voda. Chemicky čistá voda – destilovaná je bez farby, chuti a zápachu. Voda na našej planéte sa nevyskytuje takmer nikde v čistom stave. Vždy sú v nej prítomné rôzne prímesi a rozpustené rôzne zlúčeniny. Najviac obsahuje chloridy, sírany, bromidy a uhličitany (Na+, Mg2+, Ca2+, K+). Vo vode sú rozpustené i plyny (CO2, O2).

Rozdelenie vody

Vodu v prírode rozdeľujeme na tri základné druhy:

• Atmosférickú
• Povrchovú
• Podzemnú

Atmosférická voda je najčistejším druhom prírodnej vody, avšak prechodom cez vrstvu ovzdušia sa znečisťuje. V atmosférickej vode sa rozpúšťajú plyny a plynné polutanty z ovzdušia. Z tuhých látok obsahuje atmosférická voda čiastočky prachu, dymu, rastlín a mikroorganizmov.

Povrchová voda je najdôležitejšia z hospodárskeho hľadiska, pretože je zdrojom prevádzkovej, úžitkovej a čiastočne aj pitnej vody. Pre život vodných organizmov a živočíchov je dôležité množstvo rozpusteného kyslíka vo vode a samočistiaca schopnosť vody. Povrchová voda býva zvyčajne najviac znečistená ľudskou činnosťou.

Podzemná voda sa vyskytuje ako pôdna voda a ako prírodná podzemná voda. Počas infiltrácie pôdnymi a horninovými vrstvami dochádza k priamemu rozpúšťaniu a vylúhovaniu rôznych minerálnych látok do vody. Prírodná podzemná voda sa považuje za najkvalitnejšiu pitnú vodu. Ak obsahuje viac ako 1 g solí alebo 1 g oxidu uhličitého na 1 liter, označuje sa ako minerálna voda.

Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej či viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest. Od obyčajnej pitnej vody sa dá jasne odlíšiť:

• Charakteristickým obsahom minerálov a stopových prvkov
• Fyziologickým účinkom
• Pôvodnou čistotou

Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka