Všetky služby

Pitná vodaDrahomir Bartek.
Drahomír Bartek
Obchodný riaditeľ

Máte záujem o kompletný rozbor vody? Kontaktujte nás.

Mám záujem Bezplatná konzultácia

Benefity, ktoré môžete využívať iba u nás

Garancia spokojnosti
NON-STOP Info-linka
Najvýhodnejší rozbor
10 ročná záruka

Pitná voda

Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.

Legislatívne požiadavky ohľadom pitnej vody upravuje zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č. 636/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch v znení neskorších predpisov.

Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak:

  • neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu.
  • spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody

Voda môže spôsobiť alebo sprostredkovať mnoho závažných poškodení zdravia. Ide najmä o tieto mechanizmy:

  • okrem nedostatku zdravotne bezpečnej vody tzv. „vodné epidémie bez vody“ môže poškodiť ľudské zdravie predovšetkým kontamináciou patogénnymi
    mikroorganizmami bakteriálneho, vírusového, parazitárneho pôvodu prípadne niektorými prvokmi a helmintmi. (červami).
  • kontaminácia vody látkami poškodzujúcimi zdravie môže byť takisto nebezpečná. Pitná voda nesmie obsahovať toxické, rádioaktívne ani biologicky účinné škodliviny, ktoré by mohli vyvolať akútne, či chronické poškodenie organizmu (ťažké kovy – arzén, ortuť, kadmium, s výrazným neurotoxickým účinkom, kyanidy, detergenty, fenoly, ropné látky, polycyklické aromatické uhľovodíky, vysokoprchavé organické
    zlúčeniny, pesticídy).
  • zmenený obsah niektorých bežne sa vyskytujúcich látok vo vode môže spôsobiť poškodenie organizmu – zvýšený obsah dusičnanov a dusitanov v pitnej vode, ktorý spôsobuje methemoglobinémiu dojčiat.
Rozbor vody v skúmavke.

Je potrebné dbať na pravidelnú kontrolu kvality pitnej vody

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v rámci monitorovania, sledujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa.
Monitoring prebieha priebežne aj trvale a miesta odberov vzoriek sa vyberajú v priestoroch alebo budovách, kde voda vyteká z kohútikov bežne slúžiacich pre ľudskú spotrebu. Okrem toho úrady sledujú aj kvalitu surovej vody prostredníctvom kontroly výsledkov z prevádzkovej kontroly, ktorú vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov.

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Okrem úplného rozboru vody  sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie, o biologickej kvalite a senzorických vlastnostiach pitnej vody vykonáva aj  minimálny rozbor – t.j. vyšetrenie 26 ukazovateľov kvality vody (príloha č.1 vyhlášky č. 247/2017 Z.z.).

Už dlhšie sme mali problém s vodou, ktorý sme sa rozhodli riešiť s firmou Water Solutions nakoľko bola najbližšie ku nám. Po nainštalovaní technológie sa odstránili všetky problémy s vodou. Určite oceňujeme rýchlosť a flexibilitu.
Peter M.
Brezno
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť sme oslovili na základe rozboru vody za najvýhodnejšiu cenu. Avšak po výsledkoch sme zistili, že voda je nevyhovujúca. Následne nám p.Šimončík ukázal možnosti úpravy vody, ktoré sme odsúhlasili a voda je po kontrolných rozboroch vhodná aj na pitie. Určite najviac oceňujeme solídny prístup spoločnosti a technológiu, ktorá funguje ako má.
Barbora Z.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka

Chcem sa podeliť o veľmi príjemný zážitok z včerajšej prezentácie Vášho obchodného zástupcu pána Barteka Tak profesionálny a zároveň ľudský prístup som ešte nezažil. Dokonalé odprezentovanie výrobku spolu s ozaj ústretovým správaním ma presvedčili, že aj v tejto dobe existujú firmy a ľudia, ktorým záleží viac na spokojnosti zákazníkov ako na krátkodobom profite. Ďakujem Vám za to.
Filip A.
Čierna Lehota
5.0

Hodnotenie zákazníka

Pred nejakým časom sme sa rozhodli, že si dáme urobiť rozbor vody. Oslovili sme cca. 10 firiem a najviac nás zaujala ponuka firmy Water Solutions. Páčila sa nám rýchlosť od samotného odberu až po realizáciu. Oslovil nás tak isto aj poskytnutý servis. Sme presvedčení, že sme si vybrali správne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Marek T.
Kežmarok
5.0

Hodnotenie zákazníka

Dobrý deň prajem, chcem sa Vám poďakovať za starostlivosť pri vyberaní vhodnej technológie na odstránenie dusičnanov z našej studne, pozitívnu energiu a lásku, ktorú do svojej práce vkladáte. Práve tieto veci sú nenahraditeľné. Držte saa prajem všetko dobré. Asi jediným mínusom je vyššia vstupná investícia, ale na druhej strane boli sme ochotný si za dobre odvedenú prácu priplatiť.
Tereza D.
Detva
5.0

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť Water Solutions Slovakia môžem ďalej len odporučiť. Vysoko profesionálne zhodnotenie mojej vody s vysvetlením problému a navrhnutie fungujúcej technológie.
Peter A.
Bratislava
5.0

Hodnotenie zákazníka