Vodné filtre na železo a mangán

Odstraňovač železa a mangánu CR 100 Evolve Cabinet – 30l

Odstraňovače železa a mangánu za pomoci špeciálnej filtračnej zmesi crystal right patria medzi najmodernejšie filtračné zariadenia. Dodávajú sa s 10 ročnou zárukou a vo viacerých vyhotoveniach. Štandardne obsahujú najkvalitnejšiu riadiacu jednotku Evolve so širokými možnosťami nastavení regenerácie, filtrácie a merania spotreby vody.

Na sklade

1,390.00

Vodné filtre na železo a mangán

Odstraňovač železa a mangánu CR100 / Duplex

Špeciálne vyhotovenie staníc zapojených v systéme Duplex alebo Triplex. Teda 2 alebo 3 stanice zapojené paralelne. Tento druh systému je vhodný pre prevádzky s vysokou spotrebou vody, na koľko dovoľuje používať upravenú vodu kontinuálne. Počas regenerácie jednej stanice ide voda cez ostatné zariadenia. Odstraňovače železa a mangánu za pomoci špeciálnej filtračnej zmesi crystal rIght patria medzi najmodernejšie filtračné zariadenia. Dodávajú sa s 10 ročnou zárukou a vo viacerých vyhotoveniach. Štandardne obsahujú najkvalitnejšiu riadiacu jednotku Evolve, so širokými možnosťami nastavení regenerácie, filtrácie a merania spotreby vody.

Na sklade

1,990.00

Vodné filtre na železo a mangán

Odstraňovač železa a mangánu CR100 Evolve Duoblock

Osobitné vyhotovenie automatickej stanice pre odstránenie železa, mangánu, tvrdosti a amónnych iónov. Výhodou je použitie pri nízkom PH na stupnici od 6. Zariadenie obsahuje filtračnú nádobu s riadiacou jednotkou a samostatnú nádobu na regeneračnú soľ. Odstraňovače železa a mangánu za pomoci špeciálnej filtračnej zmesi crystal rIght patria medzi najmodernejšie filtračné zariadenia. Dodávajú sa s 10 ročnou zárukou a viacerých vyhotoveniach. Štandardne obsahujú najkvalitnejšiu riadiacu jednotku Evolve so širokými možnosťami nastavení regenerácie, filtrácie a merania spotreby vody.

Na sklade

1,390.00

Vodné filtre na železo a mangán

Odstraňovač železa a mangánu CR100 Pallas CK

Odstraňovače železa a mangánu za pomoci špeciálnej filtračnej zmesi crystal rIght patria medzi najmodernejšie filtračné zariadenia. Dodávajú sa s 10 ročnou zárukou a vo viacerých vyhotoveniach. Obsahuje riadiacu jednotku Pallas CK, so širokými možnosťami nastavení regenerácie, filtrácie a merania spotreby vody. Základné kabinetné vyhotovenie automatickej stanice pre odstránenie železa, mangánu, tvrdosti a amónnych iónov. Výhodou je použitie pri nízkom PH na stupnici od 6.

Na sklade

1,290.00

Vodné filtre na železo a mangán

Odstraňovač železa a mangánu CR200 Evolve Duoblock

Odstraňovače železa a mangánu za pomoci špeciálnej filtračnej zmesi crystal rIght patria medzi najmodernejšie filtračné zariadenia. Dodávajú sa s 10 ročnou zárukou a vo viacerých vyhotoveniach. Štandardne obsahujú najkvalitnejšiu riadiacu jednotku Evolve so širokými možnosťami nastavení regenerácie, filtrácie a merania spotreby vody.

Na sklade

1,390.00

Vodné filtre na železo a mangán

Vodný filter Birm Evolve

Vodný filter na odstránenie železa a mangánu obsahuje špeciálnu filtračnú látku Birm, ktorá spoľahlivo odstraňuje železo a mangán z vody. Jedná sa o vysoko kvalitné filtračné zariadenia, ktoré využívajú pre svoj chod riadiace jednotky Evolve a Revolution, ktoré patria medzi to najkvalitnejšie čo daný segment ponúka. Medzi ich najväčšiu výhodu patri to, že nepotrebujú regeneračné činidlo na regeneráciu. Spätný preplach sa deje len za pomoci čistej vody. Znižujú sa tým prevádzkové náklady. S tým je spojená aj ich nevýhoda. Aby Birm spoľahlivo odstránil železo, voda musí mať PH minimálne 7 a pre odstránenie mangánu musí byť minimálne PH 8.

Na sklade

1,190.00