Ukazovateľ:

 1. Escherichia coli
 2. Koliformné baktérie
 3. Enterokoky
 4. Pseudomonas aeruginosa
 5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
 6. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
 7. Bezfarebné bičíkovce
 8. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
 9. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
 10. Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
 11. Železité a mangánové baktérie
 12. Abiosestón