Ukazovateľ:

 1. Amónne ióny
 2. Farba
 3. Dusičnany
 4. Dusitany
 5. Hliník
 6. Voľný chlór
 7. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
 8. Chuť
 9. Vodivosť
 10. Mangán
 11. Pach
 12. Reakcia vody
 13. Zákal
 14. Železo
 15. Teplota
 16. Tvrdosť
 17. Vápnik
 18. Horčík