Ostatné problémy s vodou

Najlacnejší rozbor vody

10 ročná garancia

Garancia spokojnosti

40 rokov na trhu

Non-stop info-linka

Zápach sirovodíka

Prečo voda zapácha?

Sirovodík je prítomný v mnohých podzemných vodách a vytvára sa anaeróbnym rozkladom organických látok. Spôsobuje pri úprave vody rozličné problémy. Filtre sa zanášajú biologickými kalmi, ktoré prudko znižujú obsah rozpusteného kyslíka vo vode potrebného pre oxidáciu a následné zrážanie rozpustených látok. Nepríjemný zápach vody často poukazuje na ich prítomnosť. V niektorých prípadoch práve baktérie produkujú sírovodík a metán. Je veľmi dôležité, aby sa tieto plyny z vody dôkladne odstránili, pretože aj ich nízke koncentrácie zapáchajú alebo komplikujú odstránenie iných látok.

Pohár vody na stole

Riešenie

Sírovodík je možné odstrániť účinnou silnou oxidáciou vody. Oxidačná reakcia prebieha vďaka prevzdušňovaniu, ktorým sa do surovej vody dostane potrebné množstvo kyslíka. Pre konkrétne riešenie a vysvetlenie problému nás kontaktujte a radi Vám pomôžeme.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZARIADENIA NA ODSTRÁNENIE SÍROVODÍKU Z VODY NÁJDETE NIŽŠIE NA TEJTO STRÁNKE.

Fľaška plná vody

Amónne ióny ( NH4+ ) vo vodnom zdroji

Ako amónne ióny vznikajú?

Môžu pri prekročení medznej hodnoty indikovať fekálne znečistenie, biologickú činnosť, ale môžu byť aj z geologického pozadia. Môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie a v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok sú signálom čerstvej kontaminácie živočíšnym odpadom.

Do vodného zdroja sa dostávajú z viacerých dôvodov, najčastejšie s nich sú:

 • únik zo žumpy
 • chov dobytka
 • nefungujúca kanalizácia
 • kontaminácia z podložia

Dôležitosť odstránenia.

Výskyt amónnych iónov vo zvýšenej koncentrácii vo vode nie je priamo pre človeka toxický. Problém nastáva, keď sa biologicky transformujú na dusitany. Dusitany následne v ľudskom organizme spôsobujú ťažkosti s dýchacími cestami, ktoré môže viesť až k cyanóze, teda viditeľnému zmodraniu pokožky.

Je možné amónne ióny z vody odstrániť?

Jedinou možnosťou, ako si overiť, že vaša voda je v bezpečí, je rozbor vody. Amónne ióny nie je vždy možné vo vode spozorovať vizuálne alebo čuchom. Pri ich odstraňovaní sa využívajú technológie založené na rôznych princípoch, záleží od ich množstva vo vodnom zdroji a potreby úpravy.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZARIADENIA NA ODSTRÁNENIE AMÓNNYCH IÓNOV Z VODY NÁJDETE NIŽŠIE NA TEJTO STRÁNKE.

Ťažké kovy vo vode a ich vplyv na organizmus

Čo sú to ťažké kovy?

Ťažké kovy ako kontaminanty prostredia pochádzajú z emisii priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva (aplikácia umelých hnojív a ochranných prostriedkov v poľnohospodárstve).

Do vôd sa dostávajú z priemyselných odpadových vôd, z pesticídov, z hnojív, zrážkami prechádzajúcimi znečistenou atmosférou. Splaškové a priemyselné odpadové vody vypúšťané do recipientu sú tiež bodovým zdrojom emisií ťažkých kovov, hoci v súčasnosti význam tohto zdroja čiastočne klesá v dôsledku budovania čistiarní odpadových vôd.

Do prírodných vôd sa však ťažké kovy dostávajú aj prirodzenou cestou, a to zvetrávaním geologických materiálov. Nebezpečné sú svojimi vysokými akumulačnými koeficientami a toxickým pôsobením na živé organizmy.

Najčastejšie ťažké kovy vyskytujúce sa vo vodných zdrojoch :

 • Ortuť
 • Kadmium
 • Olovo
 • Meď
 • Chróm
 • Nikel
 • Arzén

Prečo by ste nemali ťažké kovy ignorovať?

Ťažké kovy sa kumulujú v mozgu, srdci, pečeni, obličkách, štítnej žľaze a ďalších orgánoch, hlavne tam, kde nie sú priechodné kapilárky, vlásočnice. Sú smrteľné už pri nízkych koncentráciách. Akumulujú sa v organizme, pretože je problém ich vylúčiť. Ich polčas rozpadu je 10-50 rokov (Olovo 10 rokov, Kadmium 10-30 rokov). Reálne je doba, za ktorú by sme všetko vylúčili dlhšia ako náš život. Nie sú rozložiteľné, menia iba svoj oxidačný stav.

Čo teda spôsobujú v našom organizme?

 • mnohé sú karcinogénne
 • spôsobujú tvorbu veľkého množstva voľných radikálov, t.j. oxidačného stresu
 • sú hlavnou príčinou autoimunitných reakcií v organizme
 • znížená imunita
 • poruchy štítnej žľazy, hormonálne poruchy
 • Alzheimerova choroba, Parkinson, Leukémia
 • problémy s pamäťou, učením, pozornosťou

Ako účinne odstrániť ťažké kovy z vodného zdroja?

Vodný zdroj musí byť špeciálne vyšetrený na zistenie prítomnosti ťažkých kovov ako tomu bolo v prípade kontaminácie podzemných vôd v Bratislave v posledných mesiacoch roka 2015. V tomto prípade sa potvrdil výskyt arzénu , benzénov , rozpúšťadiel s obsahom ťažkých kovov na základe analýz a rozborov vody ministerstva životného prostredia.

Existuje viacero technologických postupov na odstraňovanie ťažkých kovov pri úprave vôd: zrážanie (čírenie), iónová výmena, membránové, adsorpčné postupy ako aj lokálne alebo centrálne filtračné zariadenia. Vhodná technológia na odstránenie kovov z vody sa určuje podľa koncentrácie konkrétnych kovov vo vode , ich druhu a množstva.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZARIADENIA NA ODSTRÁNENIE JEDNOTLIVÝCH PROBLÉMOV Z VODY

Zmäkčovač vody Clack WS spredu

H2S Centaur na odstránenie sírovodíku

Trápi Vás zápach alebo špinavá voda? Zariadenia na odstránenie mechanických nečistôt alebo fyzikálno-chemických nečistôt z vody (napr. sírovodík, železo alebo mangán) využívajú na filtračný proces špeciálne riadiace hlavy a unikátne filtračné médiá.

Technológia pracuje na princípe nasávanie kyslíku a dokáže aj aktívne chlórovať filtračnú zmes čím zabraňuje mikrobiologickému znečisteniu vody. Výsledkom je absolútna eliminácia akéhokoľvek zápachu z vody.

Zmäkčovač vody Clack WS spredu

Reverzná osmóza na odstránenie ťažkých kovov

Reverzná osmóza funguje na princípe molekulárnej filtrácie. Hlavná membrána má priepustnosť iba 0,0001 mikrometra (μm), pre porovnanie – najmenší vírus má 0,002 μm. Filtrácia reverznej osmózy má v priemere 97% účinnosť odstránenia všetkých nežiadúcich látok z vody.

Našimi klientmi sú najčastejšie používané domáce systémy RO Pallas Cabinet, ktoré sú vyhotovené v štýlovom kompaktnom tele a je možné si ich individuálne prispôsobovať. Značka Pallas patrí medzi svetových lídrov vo výrobe reverzných osmóz a tým zaručuje vysokú účinnosť a dlhú životnosť.

Reverzná osmóza môže byť použitá lokálne, toto prevedenie sa používa v domácnostiach, chatách, kancelárskych priestorov alebo centrálne, ktorá sa používa zväčša v priemysle.

Zmäkčovač vody Clack WS spredu

Priemyselná reverzná osmóza na odstránenie ťažkých kovov

Priemyselná reverzná osmóza slúži okrem iného aj na odstránenie ťažkých kovov. V prípade záujmu o aplikáciu priemyselnej reverznej osmózy je potrebné analyzovať viacero vstupných a výstupných parametrov. Najideálnejším postupom je konzultácia s našimi odborníkmi, ktorí Vám budu vedieť vypracovať konfiguráciu priemyselnej reverznej osmózy na mieru.

Zmäkčovač vody Clack WS spredu

Automatická stanica Crystal Right CK100 – odstránenie amónnych iónov

Plne automatická centrálna stanica na odstránenie amónnych iónov z vody s filtračným médiom Crystal Right a vyspelou riadiacou jednotkou Pallas CK v kabinetnom vyhotovení je ideálna pre menšie priestory. Spĺňa väčšinu potrieb bežných domácnosti.

Určená je hlavne pre rodinné domy alebo menšie prevádzky. Riadiaca jednotka má veľmi široké možnosti nastavenia používania, možnosť prispôsobiť druh a čas regenerácie, možnosť pripojenia sa na centrálny ovládací systém. Samozrejmosťou pri tejto technológii je aj naša 10 ročná záruka.

Rozmery: 140×32
Obsah média: 50l
Pracovný tlak vody: 1,5 bar – 6 bar
Elektrické napätie: V/HZ : 230V/50Hz
Pripojenie: 1 coll alebo 3/4 coll
Váha: 60 Kg
Maximálny hodinový prietok: 2,2 m3 vody
Varianty vyhotovenia: podľa potreby množstva filtračného média

Máte iné problémy s vodným zdrojom? Kontaktujte nás.

Kdekoľvek ste neváhajte nás kontaktovať cez telefón, email alebo sociálne média.