ZÁPACH SIROVODÍKA

Sirovodík je prítomný v mnohých podzemných vodách a vytvára sa anaeróbnym rozkladom organických látok. Spôsobuje pri úprave vody rozličné problémy.
 

Filtre sa zanášajú biologickými kalmi, ktoré prudko znižujú obsah rozpusteného kyslíka vo vode potrebného pre oxidáciu a následné zrážanie rozpustených látok. Nepríjemný zápach vody často poukazuje na ich prítomnosť. V niektorých prípadoch práve baktérie produkujú sírovodík a metán. Je veľmi dôležité, aby sa tieto plyny z vody dôkladne odstránili, pretože aj ich nízke koncentrácie zapáchajú alebo komplikujú odstránenie iných látok.

Riešenie

Sírovodík je možné odstrániť účinnou silnou oxidáciou vody. Oxidačná reakcia prebieha vďaka prevzdušňovaniu, ktorým sa do surovej vody dostane potrebné množstvo kyslíka. Pre konkrétne riešenie a vysvetlenie problému nás kontaktujte a radi Vám pomôžeme.

AMÓNNE IÓNY ( NH4+ ) VO VODNOM ZDROJI

Môžu pri prekročení medznej hodnoty indikovať fekálne znečistenie, biologickú činnosť, ale môžu byť aj z geologického pozadia.
 

Môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie a v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok sú signálom čerstvej kontaminácie živočíšnym odpadom.

Do vodného zdroja sa dostávajú z viacerých dôvodov, najčastejšie s nich sú:

 • únik zo žumpy
 • chov dobytka
 • nefungujúca kanalizácia
 • kontaminácia z podložia

DÔLEŽITOSŤ ODSTRÁNENIA

Výskyt amónnych iónov vo zvýšenej koncentrácii vo vode nie je priamo pre človeka toxický. Problém nastáva, keď sa biologicky transformujú na dusitany. Dusitany následne v ľudskom organizme spôsobujú ťažkosti s dýchacími cestami, ktoré môže viesť až k cyanóze, teda viditeľnému zmodraniu pokožky.

JE MOŽNÉ AMÓNNE IÓNYODSTRÁNIŤ?

Jedinou možnosťou, ako si overiť, že vaša voda je v bezpečí, je rozbor vody. Amónne ióny nie je vždy možné vo vode spozorovať vizuálne alebo čuchom. Pri ich odstraňovaní sa využívajú technológie založené na rôznych princípoch, záleží od ich množstva vo vodnom zdroji a potreby úpravy.

ŤAŽKÉ KOVY VO VODE A ICH VPLYV NA ORGANIZMUS

Ťažké kovy ako kontaminanty prostredia pochádzajú z emisii priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva (aplikácia umelých hnojív a ochranných prostriedkov v poľnohospodárstve).

Do vôd sa dostávajú z priemyselných odpadových vôd, z pesticídov, z hnojív, zrážkami prechádzajúcimi znečistenou atmosférou. Splaškové a priemyselné odpadové vody vypúšťané do recipientu sú tiež bodovým zdrojom emisií ťažkých kovov, hoci v súčasnosti význam tohto zdroja čiastočne klesá v dôsledku budovania čistiarní odpadových vôd.

Do prírodných vôd sa však ťažké kovy dostávajú aj prirodzenou cestou, a to zvetrávaním geologických materiálov. Nebezpečné sú svojimi vysokými akumulačnými koeficientami a toxickým pôsobením na živé organizmy.

ČO SÚ TO ŤAŽKÉ KOVY?

Ťažké kovy ako kontaminanty prostredia pochádzajú z emisii priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva (aplikácia umelých hnojív a ochranných prostriedkov v poľnohospodárstve).

Do vôd sa dostávajú z priemyselných odpadových vôd, z pesticídov, z hnojív, zrážkami prechádzajúcimi znečistenou atmosférou.

Splaškové a priemyselné odpadové vody vypúšťané do recipientu sú tiež bodovým zdrojom emisií ťažkých kovov, hoci v súčasnosti význam tohto zdroja čiastočne klesá v dôsledku budovania čistiarní odpadových vôd.

Do prírodných vôd sa však ťažké kovy dostávajú aj prirodzenou cestou, a to zvetrávaním geologických materiálov.

Nebezpečné sú svojimi vysokými akumulačnými koeficientami a toxickým pôsobením na živé organizmy.

ŤAŽKÉ KOVY VO VODNÝCH ZDROJOCH

 • Ortuť
 • Kadmium
 • Olovo
 • Meď
 • Chróm
 • Nikel
 • Arzén

Ťažké kovy sa kumulujú v mozgu, srdci, pečeni, obličkách, štítnej žľaze a ďalších orgánoch, hlavne tam, kde nie sú priechodné kapilárky, vlásočnice. Sú smrteľné už pri nízkych koncentráciách. Akumulujú sa v organizme, pretože je problém ich vylúčiť. Ich polčas rozpadu je 10-50 rokov (Olovo 10 rokov, Kadmium 10-30 rokov). Reálne je doba, za ktorú by sme všetko vylúčili dlhšia ako náš život. Nie sú rozložiteľné, menia iba svoj oxidačný stav.

ČO TEDA SPÔSOBUJÚ V NAŠOM ORGANIZME?

 • mnohé sú karcinogénne
 • spôsobujú tvorbu veľkého množstva voľných radikálov, t.j. oxidačného stresu
 • sú hlavnou príčinou autoimunitných reakcií v organizme
 • znížená imunita
 • poruchy štítnej žľazy, hormonálne poruchy
 • Alzheimerova choroba, Parkinson, Leukémia
  problémy s pamäťou, učením, pozornosťou

AKO ODSTRÁNIŤ ŤAŽKÉ KOVY Z VODY?

Vodný zdroj musí byť špeciálne vyšetrený na zistenie prítomnosti ťažkých kovov ako tomu bolo v prípade kontaminácie podzemných vôd v Bratislave v posledných mesiacoch roka 2015. V tomto prípade sa potvrdil výskyt arzénu , benzénov , rozpúšťadiel s obsahom ťažkých kovov na základe analýz a rozborov vody ministerstva životného prostredia. Existuje viacero technologických postupov na odstraňovanie ťažkých kovov pri úprave vôd: zrážanie (čírenie), iónová výmena, membránové, adsorpčné postupy ako aj lokálne alebo centrálne filtračné zariadenia.

Vhodná technológia na odstránenie kovov z vody sa určuje podľa koncentrácie konkrétnych kovov vo vode , ich druhu a množstva.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZARIADENIA NA ODSTRÁNENIE JEDNOTLIVÝCH PROBLÉMOV Z VODY

H2S CENTAUR NA ODSTRÁNENIE SÍROVODÍKU

Trápi Vás zápach alebo špinavá voda?
 

Zariadenia na odstránenie mechanických nečistôt alebo fyzikálno-chemických nečistôt z vody (napr. sírovodík, železo alebo mangán) využívajú na filtračný proces špeciálne riadiace hlavy a unikátne filtračné médiá.

Technológia na úpravu vody pracuje na princípe nasávanie kyslíku a dokáže aj aktívne chlórovať filtračnú zmes čím zabraňuje mikrobiologickému znečisteniu vody. Výsledkom je absolútna eliminácia akéhokoľvek zápachu z vody.

Opýtať sa na produkt

REVERZNÁ OSMÓZA NA ODSTRÁNENIE ŤAŽKÝCH KOVOV

Reverzná osmóza funguje na princípe molekulárnej filtrácie.
 

Hlavná membrána má priepustnosť iba 0,0001 mikrometra (μm), pre porovnanie – najmenší vírus má 0,002 μm. Filtrácia reverznej osmózy má v priemere 97% účinnosť odstránenia všetkých nežiadúcich látok z vody.

Našimi klientmi sú najčastejšie používané domáce systémy RO Pallas Cabinet, ktoré sú vyhotovené v štýlovom kompaktnom tele a je možné si ich individuálne prispôsobovať. Značka Pallas patrí medzi svetových lídrov vo výrobe reverzných osmóz a tým zaručuje vysokú účinnosť a dlhú životnosť.

Reverzná osmóza môže byť použitá lokálne, toto prevedenie sa používa v domácnostiach, chatách, kancelárskych priestorov alebo centrálne, ktorá sa používa zväčša v priemysle.

Opýtať sa na produkt

PRIEMYSELNÁ REVERZNÁ OSMÓZA NA ODSTRÁNENIE ŤAŽKÝCH KOVOV

Priemyselná reverzná osmóza slúži okrem iného aj na odstránenie ťažkých kovov.
 

V prípade záujmu o aplikáciu priemyselnej reverznej osmózy je potrebné analyzovať viacero vstupných a výstupných parametrov. Najideálnejším postupom je konzultácia s našimi odborníkmi, ktorí Vám budu vedieť vypracovať konfiguráciu priemyselnej reverznej osmózy na mieru.

Opýtať sa na produkt

NAŠE REFERENCIE

Spoločnosť nám spoľahlivo dodala kompletnú službu od rozboru vody až po inštaláciu zariadenia na úpravu vody. Sme celkovo spokojní s komunikáciou so spoločnosťou. Oceňujeme hlavne 10 ročnú záruku.

Sylvia Havierová / Majiteľka penziónu Brezina

V obci sme mali dlhodobý problém so správnym dávkovaním chlóru do vody čo nám spôsobovalo viacero problémov. Sme radi, že po začatí spolupráce s Water Solutions už tieto problémy nemáme.

Dušan Triebušník / Starosta obce Počúvadlo

Spoločnosť na základe osobných skúsenosti môžem len doporučiť. Najviac sme ocenili pri spolupráci korektnosť a vynikajúci prístup, ktorý sa dnes už hľadá ťažšie. Samozrejmosťou sú zariadenia na vysokej úrovni.

Pavel Bohdal / Majiteľ Kaštieľ Voderady

Máte iné problémy s vodným zdrojom?

Nevahajte nás kontaktovať sme tu pre vás