Baktérie a vírusy vo vode

Najlacnejší rozbor vody

10 ročná garancia

Garancia spokojnosti

40 rokov na trhu

Non-stop info-linka

Výskyt baktérii a vírusov vo vode

​Zvýšený výskyt baktérií a vírusov vo vode negatívne vplýva na možnosti vody využitia na pitné účely ale aj na úžitkovosť vody. Pri studničnej vode je pravdepodobnosť bakteriologického znečistenie veľmi vysoká. Vo vode sa nachádzajú rozmanité druhy baktérii v rôznych množstvách. Najčastejšími baktériami vyskytujúcimi sa vo vode sú koliformné baktérie, z ktorých ide prevažne o druh Escherichia Coli. V mestskej vode, ktorá je chlórovaná je ich výskyt zriedkavý, pričom pri nechránenom zdroji ako je studňová voda je potrebné pred začatím používania vykonať rozbor vody, aby nebolo vaše zdravie vystavené riziku.

baktérie a vírusy vo vode

Ako sa baktérie do vody dostanú?

​Baktérie sa v studňových vodách vyskytujú aj prirodzene, ale väčšinou je voda baktériami kontaminovaná z externých zdrojov. Medzi najčastejšie zdroje kontaminácie patria: septiky, žumpy, chov dobytka, poľnohospodárska činnosť a podobne. Podzemné studňové zdroje sú často vystavené riziku kontaminácie povrchovou vodou. Veľa baktérií prežije aj dlhú dobu mimo ich prirodzeného prostredia a nájdu si cestu do podzemných vôd kde môžu potom Váš zdroj kontaminovať. Tak isto aj hmyz a hlodavce dokážu kontaminovať vodný zdroj.

Riešenie bakteriálnej kontaminácie.

​Vírusy a baktérie sa vo vode nachádzajú v rozličných formách a množstvách. Prvý krok pre spoľahlivú úpravu vody je analýza vody za pomoci rozboru. V závislosti od výsledkov sa navrhuje úprava vody napríklad dezinfekcia vody, chlorácia alebo UV technológia. Zariadenia na úpravu mikrobiológie vieme ideálne navrhnúť po dôkladnej analýze rozboru vašej vody a taktiež je dôležité poznať štruktúru vašich rozvodov v dome, dĺžku a materiál.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZARIADENIA NA ODSTRÁNENIE BAKTÉRII Z VODY

Sensiblue chlórinátor proti baktériám vo vode

Sensiblue chlórinátor

Sensiblue chlorinátor je najnovší a zároveň najjednoduchší spôsob dezinfekcie vody. Zariadenie Sensiblue produkuje mierne dávky chlóru prostredníctvom elektrolýzy solí.

Nepotrebuje k svojmu fungovaniu elektrickú energiu nakoľko celý proces prebieha v hlavici zariadenia. Pri elektrolýze solí sa uvoľňuje maximálne 0,2 mg chlóru na 1 liter, tým pádom je dodržané Nariadenie vlády o maximálnom množstve chlóru (0,3 mg/l).

Zariadenie funguje spoľahlivo. Pri bežných mikrobiologických znečisteniach, je nutná predúprava minimálne 50 mikrónovým filtrom na mechanické nečistoty. Najideálnejšia je kombinácia s UV technológiou v prípade zvýšeného mikrobiologického znečistenia.

UV lampa proti baktériám vo vode

UV Lampa

UV lampy od spoločnosti Pallas patria medzi najkvalitnejšiu UV sterilizáciu vody. Eliminujú 99,99% baktérii vo vode bez použitia chemických látok. UV sterilizácia Pallas obsahuje široké portfólio UV lámp podľa potreby.

Ich rozdielnosť je vo veľkosti (množstva pretečenej vody) a vo výkone UV žiarenia. Zároveň sú k dispozícií nadštandardné funkcie pri UV lampách Pallas LCD alebo LCD Plus. Medzi tieto možnosti patria napríklad: sledovanie životnosti UV žiarivky, upozornenie na poruchu zariadenia, vyhodnocovanie sily a účinnosti žiarenia pre prípad, že by sa do UV zariadenia dostala voda zafarbená alebo zakalená a podobne.

Pre viac informácií ohľadom možností konfigurácie UV technológie Vám radi pomôžeme vybrať tú správnu pre vás na základe Vášho obrazu kvality vody.

Dávkovacie čerpadlo na chlór

Dávkovacie čerpadlo na chlór

Dávkovacie čerpadlá sú kompaktné zariadenia, ktoré pravidelne dávkujú dezinfekčné činidlá priamo do potrubia. Sú schopné dávkovať rôzne druhy dezinfekcie a chemikálie podľa potreby v domácnostiach alebo v priemyselných halách.

Dávkovacie čerpadlá Tekna EVO v kombinácií s impulzným vodomerom sú schopné dávkovať množstvo dezinfekcie presne podľa potreby a teda zabraňuje aby bol obsah dezinfekcie vo vode buď vysoký alebo naopak nízky.

Potrebujete odstrániť baktérie alebo vírusy? Kontaktujte nás.

Kdekoľvek ste neváhajte nás kontaktovať cez telefón, email alebo sociálne média.