Pozrite si v skratke ako naša spoločnosť postupuje pri úprave vody od prvého kontaktu cez objednávku až po inštaláciu a samotný servis.

1

Objednávka

Na základe objednávky, príde k Vám domov odobrať vzorku vody náš certifikovaný pracovník. Následne sa vzorka odošle do laboratória kde sa podrobí jednotlivým testom. V prípade, že rozbor vody a výsledky už máte tento krok odpadá.

Dvojka

Stretnutie s obchodným zástupcom

V druhom kroku si náš obchodný zástupca dohodne s Vami stretnutie kde Vám protokol o rozbore vody odovzdá a vysvetlí jednotlivé ukazovatele. V prípade nevyhovujúcich ukazovateľov navrhne vhodné riešenie s cenovou ponukou na ich odstránenie.

Trojka

Inštalácia zariadenia

Po odsúhlasení technológie a cenovej ponuky začneme pripravovať jednotlivé komponenty technológie na úpravu vody. Po skončení tohto procesu si náš servisný technik dohodne termín inštalácie zariadenia, ktoré Vám príde nainštalovať.

4

Kontrolný rozbor vody

Po inštalácii sa odoberie vzorka vody na kontrolný rozbor vody, ktorý je zdarma na zistenie či technológia funguje správne.

Päťka

Určenie servisného intervalu

Pri správnom fungovaní technológie sa určí servisný interval v rozmedzí od 6 do 12 mesiacov na základe zariadenia a znečistenia vody. Prvý servis zariadenia prichádza po 6 mesiacoch od uvedenia do prevádzky a následne ďalšie sa určujú ďalej na základe výsledkov.

Šestka

Sledovanie a pravidelný servis

Nastáva sledovanie zariadenia a dodržiavanie servisných intervalov pre zabezpečenie správneho fungovania technológie. O následných servisoch zariadenia Vás vždy vopred telefonicky kontaktujeme aby ste so zariadením nemali starosti.